Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2411 © Tim Van de Velde

Laureaat: B-ILD

Het ontwerp voor dit schoolgebouw tracht een duidelijke stempel te drukken op zijn directe omgeving. Door de toevoeging van een helder en doordacht volume ambieert deze school een positieve ontwikkeling op de site. Het wil een specifieke en intieme wereld creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en aangezet worden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd wil de school zijn publiek karakter naar buiten toe uitdragen.
Het ontwerp tracht een structureel antwoord te bieden aan de opgave van moeilijke bereikbaarheid. Door de toevoeging van een publieke ruimte tussen de twee scholen benadrukt het gebouw zijn uitnodigend karakter. Vanuit dit punt vertrekt er een landschap van aaneengeschakelde open ruimtes die het uitgesproken concept en persoonlijk karakter van deze school vormt. Om de invloed op de bestaande woonomgeving te verlichten tracht het gebouw zich aan deze zijden volledig op zichzelf te richten.

De actieve buitenruimtes worden volledig omarmd door het volume van het schoolgebouw waardoor de woonomgeving afgeschermd wordt van de schoolactiviteiten. Het volume strekt zich bewust uit over de volledige lengte van de site om zijn aanwezigheid in hoogte te minimaliseren. Het ontwerp legt de nadruk op een duurzame investering door zijn heldere structuur.
Flexibiliteit en eenvoud van bouwwijze zijn één van de belangrijke pijlers die de indeling van het gebouw bepaald hebben. Door zijn duidelijke ruimtelijkheid wordt het gebouw leesbaar voor zowel gebruikers als bezoekers.
De vele doorzichten en open ruimtes laten het gebouw toe om te ademen en geven de leerlingen een unieke plek om te spelen en circuleren. De open ruimtes en vides worden financieel haalbaar door een intelligent dubbel gebruik van functies.

Tienen OO2411

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de lagere school voor buitengewoon onderwijs PSBO De Sterretjes in Tienen.

Status project