OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_locatie ©Tim Van de Velde

OO2411_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

OO2411_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

Projectomschrijving

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om als schoolbestuur kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden in 4 provinciale scholen, gelegen te Tienen en Leuven. Het provinciebestuur hecht veel belang aan een goede schoolinfrastructuur die in voldoende mate aansluit bij de noden van de leerlingen/cursisten. 

Deze opdracht omvat een nieuw gebouw voor de lagere school voor buitengewoon onderwijs PSBO De Sterretjes in Tienen. De school is op dit moment gehuisvest in een tijdelijke containerschool en heeft nood aan een nieuw schoolgebouw. Het betreft een school voor een 100-tal leerlingen, namelijk leerlingen type 1 (met een lichte mentale handicap) en type 8 (leerlingen met een ernstige leerstoornis). De school streeft ernaar deze leerlingen hun talenten maximaal te laten ontwikkelen.

Gezien het doelpubliek van de school, is het aangewezen dat de schoolomgeving een veilige cocon vormt. Leerlingen moeten zich in de eerste plaats thuis voelen op school. Binnen een veilig kader en een duidelijke structuur moeten zij maximale ontplooiingskansen krijgen. 

In de schoolinfrastructuur dient de aandacht voor leerlingenbegeleiding en leerzorg doorgetrokken te worden, bijvoorbeeld door het creëren van time-out ruimtes en aangepaste lokalen. Vanuit dit kader is het ook belangrijk dat de school voldoende afscherming biedt van de buitenwereld. 

Het te ontwerpen schoolgebouw dient een gebouw te zijn dat zoveel mogelijk multifunctioneel inzetbaar is. In navolging van snel wisselende maatschappelijke tendensen en onderwijskundige visies en methoden, moet het schoolgebouw daarom makkelijk kunnen inspelen op mogelijke veranderingen.

Het bouwterrein ligt volledig ingesloten en is slechts via het PISO (provinciaal instituut voor secundair onderwijs) toegankelijk. Het terrein vertoont een aanzienlijke glooiing met een hoogteverschil van méér dan 4 meter in diagonaal, en is er een opmerkelijk niveauverschil tov het bestaande maaiveld van het PISO en de brandweg. De ontwerpopdracht omvat bijgevolg de integrale toegankelijkheid en ontsluiting van het schoolgebouw tot aan de openbare weg.

Bij de aankoop van het perceel was het de dwingende eis dat er een permanente voetgangersdoorgang zou gecreëerd worden vanaf de openbare weg (Alexianenweg) tot aan het achterliggende ingesloten perceel van de voormalige eigenaar. 

Deze doorgang dient er ononderbroken gegarandeerd te zijn, voor voetgangers en niet gemotoriseerd fietsenpassage. Een voorstel tot omgevingsaanleg, geïntegreerd in de toegankelijkheid, maakt deel uit van de opdracht.

De opdrachtgever streeft ernaar om, binnen het beschikbare budget, een zo duurzaam mogelijk gebouw te ontwerpen, conform de geldende wetgevingen.

 

Tienen OO2411

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de lagere school voor buitengewoon onderwijs PSBO De Sterretjes in Tienen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • B-ILD
  • Bart Macken Eef Boeckx Partnership
  • Collectief Noord
  • NL architects
  • Tom Thys architecten
Locatie bouwplaats

Alexianenweg 2, 3300 Tienen

Timing project
  • Selectievergadering: 10 okt 2012
  • Eerste briefing: 7 nov 2012
  • Tweede briefing: 12 dec 2012
  • Indienen: 6 mrt 2013
  • Jury: 20 mrt 2013
Bouwheer

Provincie Vlaams-Brabant, Leuven

Contactpersoon Bouwheer

Els Salembier

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Gideon Boie

Budget

3.150.000 € (gebouw) + 630.000 € (omgeving) (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon 9% op de totale bouwkost (school). Globaal ereloon 5% op de totale kost omgevingsaanleg

Vergoeding ontwerpers

7.000 € excl. btw per gegadigde- 5 gegadigden