©VAi

BWMSTR Label 023 StadsStalling: collectieve stedelijke fietsenstalling

Rooilijn architectuur zal ontwerpend onderzoek doen naar alternatieven voor collectieve fietsenstallingen in de stad. De ontwerpers willen fietsenstallingen bedenken die bijdragen aan de beeldkwaliteit en vergroening van de publieke ruimte, maar ook kunnen worden gebruikt als speelobject, podium, skateramp of tuin om samen met een groep te tuinieren . Ze zullen op zoek gaan naar geschikte plekken en onderzoeken hoe schaal en frequentie moeten worden afgestemd op bereikbaarheid, nabijheid en behoefte. Daarbij komt nog de vraag, hoe buurtbewoners inspraak kunnen krijgen en hoe de structuren modulair en circulair ontworpen kunnen worden, om snel te kunnen inspelen op verandering. Voor een aantal typeplekken ontwikkelen ze een aantal scenario’s en voorstellen in de vorm van een modulaire toolbox.