La fosse Dionne in Tonnere ©Martijn Joosse La fosse Dionne in Tonnere ©Martijn Joosse

BWMSTR Label 024 Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad

B-architecten ambiëren via ontwerpend onderzoek een nieuwe, geïntegreerde stedelijke ontmoetingsruimte te scheppen, waar buurtbewoners informeel kunnen samenkomen. Water vormt sinds mensenheugenis een aanleiding tot ontmoeten, maar veel van die waterelementen zijn uit de steden verdwenen. Tegelijk worden we geconfronteerd met een dreigend watertekort en moeten we oplossingen bedenken om de opvang en het gebruik van regenwater te faciliteren. De ontwerpers zullen starten met een onderzoek naar historische waterfiguren, om dan te zoeken naar hedendaagse vertalingen van gekende waterelementen zoals de waterput, de bron, de fontein, de watermolen, de watertoren enzovoort, met als resultaat een innovatief icoon in de openbare ruimte. Als proefproject willen ze een cocreatief traject met de buurt van hun werkplek in Borgerhout lopen, om samen op zoek te gaan naar de perfecte nieuwe ‘bron van ontmoeten’.