BWMSTR Label 018 Weg van water

Stedelijke waterlopen vormen de jongste decennia opnieuw een bron van ruimtelijke kwaliteit. Ondanks initiatieven rond de vergroening van oevers, worden de winsten voor de waterkwaliteit en het watersysteem-als-ecosysteem zelf te weinig meegenomen. Tegelijk liggen er verschillende ruimtelijke claims op het stedelijk watersysteem, die door de revival van de waterloop in de stad nog meer versterkt worden. Sinds de waterkwaliteit enorm verbeterd is door de verhoogde rioleringsgraad, kunnen ook in de stad hotspots voor biodiversiteit ontstaan, waar de waterloopstructuur het toelaat. Tegelijk vormen de stedelijke structuur en de artificiële elementen in het water ook de randvoorwaarden voor herstel.

In het kader van dit Bouwmeester Label wordt de stedelijke waterloop herdacht vanuit een verhoogde aandacht voor waterkwaliteit. Hiervoor wordt ingezet op ontwerpend onderzoek van de (Gentse) waterlopen, met als uitgangspunt de ecologische kwaliteit en de knelpunten voor burgerbetrokkenheid.