BWMSTR Label 019 Plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte

Het collectief Ruimteveldwerk en het architectenbureau LAVA nemen, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de actuele problematiek rond ‘transmigratie’ als aanknopingspunt om op zoek te gaan naar een ruimtelijk concept voor plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte. Ze vertrekken van een ruimtelijk onderzoek naar de meestal over de stad verspreide aankomstinfrastructuur, zoals de ‘humanitaire hub’ in het Brusselse noordstation. Wat kan zo’n hub ons leren? Hoe kan zo’n plaats voor solidariteit een brug slaan tussen diverse (lokale) groepen en verschillende collectieve functies? Het kan een plaats zijn die gedeelde noden en ontmoeting faciliteert, een plaats waar tijdelijke aanwezigheid leidt tot permanente infrastructuur.

In het kader van het Bouwmeester Label willen de onderzoekers komen tot een concreet inzetbaar concept met een positief verhaal. Het kan een startpunt vormen voor het herdenken van collectieve infrastructuur van zowel steden als gemeenten en hun emancipatorisch potentieel.