Duolezing van HEIM en Ruimteveldwerk over plekken van aankomst Op 18 maart 2020, Universiteit Antwerpen

Dit voorjaar staan de duolezingen van De Nieuwe Ruimtemakers van start@VRP in het teken van nieuwkomers. Migratie en de effecten daarvan staan nog nauwelijks op de ruimtelijke agenda, behalve wanneer het om acute noodvoorzieningen gaat. Op 18 maart komen twee collectieven aan het woord die een Bouwmeester Label ontvangen hebben. Ze beschouwen migratie als een ruimtelijke opgave met een onmiskenbare urgentie en vragen aandacht voor plekken van aankomst.

#1 - HEIM is een collectief van architecten dat inzet op thema’s als diversiteit, migratie en ongelijkheid. Door onderzoek, ondersteuning en eigen initiatief tracht HEIM vanuit ruimtelijke expertise plaatsen te creëren voor ontmoeting en inclusief wonen in een superdiverse samenleving.

Jonas De Maeyer, coördinator van HEIM, vertelt waarom segregatie en ongelijkheid op de ruimtelijke agenda moeten staan en hoe HEIM rond deze thema’s werkt.

#2 - Ruimteveldwerk onderzoekt hoe plekken van aankomst, zoals de Noordwijk in Brussel, plaatsen van solidariteit kunnen worden. Hoe kunnen ze een brug slaan tussen verschillende groepen en diverse collectieve functies? Hoe kunnen ze gedeelde noden en vragen faciliteren en ontmoeting stimuleren? En hoe kan tijdelijke aanwezigheid op deze plekken leiden tot permanente infrastructuur? Sander Van Duppen deelt de bevindingen.

18 MAART. 19 UUR. PLEKKEN VAN AANKOMST. Met Jonas De Maeyer (HEIM) en Sander Van Duppen (RuimteVeldWerk)

Locatie

Universiteit Antwerpen | Stadscampus Rodestraat 14 | Lokaal S.R.004

Toegang

  • Gratis voor studenten (graag studentenkaart meenemen!)
  • € 10: niet-studenten (ter plekke te betalen)

Inschrijven

website VRP