Vacature Vlaams Bouwmeester Kandidaatstelling uiterlijk op 27 maart 2020

De Vlaamse Regering besliste op 31 januari 2020 om de procedure op te starten voor de aanstelling van de volgende Vlaamse Bouwmeester. Met het oog op de aanwerving keurde zij ook een nieuwe Visienota Vlaams Bouwmeesterschap goed. De nota en vacature staan vanaf vandaag online. Kandidaten kunnen zich melden tot en met 27 maart.

Op 1 september 2016 nam Leo Van Broeck zijn functie op als vijfde Vlaamse Bouwmeester. Zijn mandaat loopt af op 30 juni 2020. De Vlaamse Regering start dan ook de procedure op voor de aanstelling van zijn opvolg(st)er.

De Regering hechtte op vrijdag 31 januari 2020 haar goedkeuring aan de vacature en functieomschrijving. Ook keurde zij een nieuwe Visienota Vlaams Bouwmeesterschap goed, waarin de missie, opdracht en werking van het bouwmeesterschap worden bekrachtigd. Zowel de vacature als de Visienota Vlaams Bouwmeesterschap zijn online raadpleegbaar.

De Bouwmeester adviseert de hele Vlaamse Regering. Het Team Vlaams Bouwmeester, dat onlangs zijn twintigste verjaardag vierde, wordt onderdeel van het nieuwe departement dat later dit jaar zal ontstaan uit de fusie van de departementen Kanselarij en Bestuur en Buitenlandse Zaken. Het bouwmeesterschap blijft onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

De nieuwe Vlaamse Bouwmeester zal worden aangesteld voor bepaalde duur (tot 30 juni 2025). De voorziene datum van indiensttreding is 27 juli 2020.

Atelier Vlaams Bouwmeester

Meer info vacature:

Lees de vacature

 

Visienota Vlaams Bouwmeesterschap:

Lees de Visienota