Vlaamse Regering zoekt nieuwe Bouwmeester De vacature en de Visienota Vlaams Bouwmeesterschap binnenkort online

De Vlaamse Regering heeft zopas beslist de procedure op te starten voor de aanstelling van de volgende Vlaamse Bouwmeester. Het mandaat van huidig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck loopt tot eind juni 2020. Eerstdaags verschijnt de vacature voor de aanwerving van zijn opvolg(st)er.

De Vlaamse Regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan de vacature en functieomschrijving voor de aanwerving van de volgende Vlaamse Bouwmeester. Ook keurde zij een nieuwe Visienota Vlaams Bouwmeesterschap goed, waarin de missie, opdracht en werking van het bouwmeesterschap worden bekrachtigd. Alle documenten zullen vanaf volgende week beschikbaar zijn. De Bouwmeester adviseert de hele Vlaamse Regering. Het Team Vlaams Bouwmeester, dat onlangs zijn twintigste verjaardag vierde, wordt onderdeel van het nieuwe departement dat later dit jaar zal ontstaan uit de fusie van de departementen Kanselarij en Bestuur en Buitenlandse Zaken. Het bouwmeesterschap blijft onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. De nieuwe Vlaamse Bouwmeester zal worden aangesteld voor bepaalde duur (tot 30 juni 2025). De voorziene datum van indiensttreding is 1 juli 2020.