BWMSTR Label 017 Inspire to expire: Hoe kan het Gewestplan worden afgeschaft?

Vlaanderen kampt met een overaanbod aan (vaak slecht gelegen) bouwgronden die ongeveer 45 jaar geleden werden bestemd in de gewestplannen. Om de ‘betonstop’ te kunnen realiseren, lanceren Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hans Leinfelder en Pascal De Decker het voorstel om het gewestplan te laten vervallen buiten de stedelijke gebieden binnen een periode van drie jaar. Verdere speculatie die de waarde van de gronden kunstmatig hoog houdt, zou ontmoedigd worden waardoor er een realistische compensatievergoeding kan worden uitgewerkt. Gemeenten kunnen dan, na planningsprocessen, gebieden die de toets van het beleidsplan doorstaan, herbestemmen als bouwgrond. Het zou een complete gamechanger betekenen voor de Vlaamse ruimtelijke planning.

In het kader van het Bouwmeester Label zal een interdisciplinaire en interuniversitaire werkgemeenschap samengebracht worden om de impact en haalbaarheid van het voorstel te bespreken, met medewerking van studenten van Universiteit Antwerpen en KU Leuven.

BWMSTR Label 017 Inspire to expire: Hoe kan het Gewestplan worden afgeschaft? Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hans Leinfelder en Pascal De Decker

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel

Expo

De experten belichten in de tentoonstelling verschillende scenario’s voor de gehele of gedeeltelijke afschaffing van de gewestplannen.

Artikel

BWMSTR Label 017 ©Jimmy KetsWonen in de stad? Schaf eerst het gewestplan af