Uitnodiging tentoonstelling ‘BWMSTR Label. Inspire to expire’ Van 16 oktober 2020 tot 10 januari 2021 in deSingel

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, schrapt deSingel voorlopig alle publieksactiviteiten. Hierdoor zijn bezoeken aan tentoonstellingen, vernissages en lezingen van het Vlaams Architectuurinstituut tijdelijk fysiek niet mogelijk. 

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u graag uit voor de tentoonstelling ‘BWMSTR Label. Inspire to expire’ van 16 oktober 2020 tot 10 januari 2021 in deSingel. In de jaren 1970 werden in Vlaanderen 48 gewestplannen van kracht. Een groep experten stelt nu vast dat deze niet langer stroken met de actuele maatschappelijke uitdagingen. In de tentoonstelling belichten ze verschillende scenario’s voor de gehele of gedeeltelijke afschaffing van de gewestplannen.

Het gewestplan

De Vlaamse ruimtelijke ordening is onlosmakelijk verbonden met de gewestplannen. Deze plannen werden opgemaakt tijdens de jaren 1970 voor het hele Belgische grondgebied. Ze bepalen vijftig jaar later nog steeds waar er wel en niet gebouwd mag worden. De voorstudies van deze plannen bevatten destijds erg vooruitstrevende ideeën, maar in de verdere uitwerking domineerde steeds meer een realpolitik. Onder druk van grondeigenaars werd de oppervlakte woongebied op de plannen steeds groter. Zo groot dat we vandaag nog minstens een miljoen woningen kwijt kunnen op onbebouwde percelen. Ondertussen zijn de plannen niet meer aangepast aan de noden en wensen. Hoewel de vorige Vlaamse regering een betonstop afkondigde, laten de gewestplannen in de praktijk nog een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe. Daarmee leggen ze een stevige hypotheek op onze toekomst.

Met steun van het Team Vlaams Bouwmeester onderzochten academici en experten hoe het gewestplan tot stand kwam, maar bovenal hoe we er weer van af kunnen geraken. De tentoonstelling ‘Inspire to expire’ toont het resultaat van deze zoektocht.

R.I.P. Gewestplan 15.10.2020

Tijdens de opening op 15 oktober nemen we plechtig afscheid van het gewestplan. Tussen 16u en 22u geven de curatoren in vier sessies toelichting bij hun onderzoek, gevolgd door een rondleiding in de tentoonstelling.

Programma afscheidsplechtigheid

16:00u - 17:00u

Sessie 1: Hans Leinfelder 

17:30u - 18:30u

Sessie 2: Pascal De Decker

19:30u - 20:30u

Sessie 3: Tom Coppens 

21:00u - 22:00u

Sessie 4: Guy Vloebergh 

 

Plaatsen zijn beperkt: maximum 20 personen per sessie

Uitnodiging tentoonstelling ‘BWMSTR Label. Inspire to expire’

datum

  • 16.10.2020 - 10.01.2021

Open

  • Van woensdag tot zondag van 14:00u tot 19:00u. en bij avondvoorstellingen tot 22:00 u.

Opening

  • 15.10.2020 om 16:00 u (volzet)

Inkom

  • gratis

Locatie

  • deSingel (Wandelgangen)
  • Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Organisatie

  • Vlaams Architectuurinstituut en deSingel

Curatoren

  • Tom Coppens, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Guy Vloebergh en Henri Lebbe

Info en inschrijvingen

Uitnodiging