Pilootprojecten Kunst in Opdracht. Ruimte voor experiment bij beleidsontwikkeling — Katrien Laenen

Het is een fascinerend en leerrijk traject geworden, dat van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’. Het was een gezamenlijk initiatief van het ­Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Team Vlaams Bouwmeester en Kunstenpunt. Aan het einde van het traject ligt een ambitieus document op tafel. In december 2018 hebben we in het Atelier Bouwmeester een brochure met acht aanbevelingen ­over­handigd aan toenmalig Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brussel en Media Sven Gatz. De publicatie brengt zowel een moment­opname van de projecten als een pleidooi om in Vlaanderen werk te maken van een breed gedragen beleid voor kunst in opdracht in de publieke ruimte.

De aanzet voor de beleidsaanbevelingen werd reeds in 2015 gegeven in een eerste publicatie over het traject van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht, meer in het bijzonder in de afsluitende tekst van Dirk De Wit, ‘Toekomstpistes voor beleid en praktijk’.2 Beide publicaties maken gewag van twee belangrijke pijlers voor een kunst­opdrachtenbeleid: een wettelijk ­instrument, dat in Vlaanderen bestaat sinds 1986 in de vorm van het zogenaamde ‘percentage­decreet’; en een kennis­centrum, sinds 1998 de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester. Een beleid rond een bepaalde materie kan immers pas ten volle ­functioneren als er bijbehorende instrumenten bestaan en een entiteit die verantwoordelijkheid opneemt om alle actoren, expertise en kennis met elkaar te verbinden.

Van eind 2016 tot begin 2018 hebben we, samen met een dwarsdoorsnede van betrokken actoren, het percentagedecreet grondig geëvalueerd. De bespreking en analyse van de knelpunten onder begeleiding van Idea Consult leverden een stevig ­fundament op voor een actualisering. Het daaropvolgende regelgevende traject mondde uit in een nieuw decreet Kunst in Opdracht, dat op 1 maart 2019 unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. 

Lees verder >