Masterclass: De meerwaarde van Kunst in een veranderende stedelijke context. Pilootprojecten Kunst in Opdracht

De initiatiefnemers van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht (Kunstcel- Departement CJM, Kunstenpunt, Team Vlaams Bouwmeester)organiseren samen met Netwerk Aalst een masterclass op 14 juni rond visievorming voor kunst in de publieke ruimte, de meerwaarde van domeinoverschrijdend werken en samenwerken binnen de stad en met artistieke partners.