Pilootprojecten Kunst in Opdracht - Meer Dan Object

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het agentschap Kunsten en Erfgoed, het steunpunt voor beeldende kunst BAM en het Team Vlaams Bouwmeester doen een oproep aan opdrachtgevers voor innoverende kunstprojecten voor de (semi)publieke ruimte rond het thema 'Meer dan object'.

Met deze oproep willen de initiatiefnemers de traditionele wegen van kunst in opdracht verlaten: het gaat niet louter om het creëren van materiële, duurzame, contextgebonden objecten, maar om het vinden van een artistiek antwoord op de vraag wat de publieke ruimte in de 21e eeuw kan betekenen. De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ambiëren dan ook een benadering van de semipublieke en publieke ruimte die meer aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De kunstopdrachten kunnen zo een grotere diversiteit aan kunstproductie laten zien in het hedendaagse beeldende kunstveld.

In het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht 'Meer dan object' doen de initiatiefnemers een dubbele oproep. Via een open oproep worden opdrachtgevers gevraagd projectvoorstellen in te dienen. Kunstenaars kunnen hun interesse kenbaar maken door zich kandidaat te stellen voor een pool.

De open oproep voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht richt zich zowel tot publieke (openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten), semipublieke (gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen) als private opdrachtgevers (op voorwaarde dat het kunstwerk publiek toegankelijk zal zijn). Van 10 tot en met 14 maart 2014 worden vijf infosessies voor opdrachtgevers georganiseerd.

Van kunstenaars die zich aandienen voor de pool wordt verwacht dat ze minstens drie jaar actief zijn in de sector van de professionele hedendaagse kunst in Vlaanderen. Zowel individuele kunstenaars als kunstenaarscollectieven kunnen een kandidatuur indienen.

Zowel opdrachtgevers als kunstenaars worden uitgenodigd om de bestaande vooronderstellingen, gewenste effecten en verwachtingen te doorbreken en de klassieke tegenstellingen van kunst in opdracht verder uit te dagen: permanent/tijdelijk, materieel/immaterieel, duurzaam/tijdelijk, locatiegebonden/locatieloos, klassieke/nieuwe media ... Deze pilootprojecten hebben als doel vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren en zo bestaande praktijken, samenwerkings-verbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen. Van de opdrachtgevers en kunstenaars wordt verwacht dat ze hun opgedane kennis en ervaringen ter beschikking stellen, zodat het project goed gedocumenteerd kan worden.


Inschrijvingsformulieren en kandidatuurstellingen moeten voor 30 april (voor 17:00 Belgische tijd) per e-mail gestuurd worden naar pilootprojecten@bamart.be met als onderwerp 'Kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht'.


Lees meer info op de website van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht