Open Oproep 36 online Kandidaturen indienen tot 26 augustus 2018 om 23u

Kandidaturen kunnen via deze website ingediend worden. Hiervoor doorloopt u volgende stappen:

Inloggen

Inloggen en inschrijven starten, kan via de pagina 'ontwerpers' onder instrumenten > Open Oproep

Het aanduiden van de voorkeursprojecten

Vervolgens kan u de projecten selecteren waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.

Het selecteren van de inschrijvingsvorm: bureau of tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject(en).

Zorg er wel voor dat uw partners in de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaams Bouwmeester.                 

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project. Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. In dergelijk geval is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

'Visie op de opdracht' en 'intentie tot samenwerking'

Per project geeft u uw eerste analyse, ambities en eventuele intenties tot samenwerking in. Meer informatie over de intentie tot samenwerking en het onderscheid met een tijdelijke vereniging kan u vinden in de handleiding (onder punt 6)

Het uploaden van het portfolio

Hoeveel portfolio's moet u opmaken?

Het aantal portfolio's is gelijk aan het aantal bureaus en tijdelijke verenigingen waarmee u zich inschrijft. Als u zich enkel inschrijft als bureau dan maakt u één portfolio voor uw bureau. Dit portfolio is van toepassing voor alle projecten waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u zich inschrijft als bureau en als tijdelijke vereniging, dan maakt u twee portfolio's, één voor uw bureau en één voor uw tijdelijke vereniging. Voor elke bijkomende tijdelijke vereniging maakt u een bijkomend portfolio. De maximale grootte van een afzonderlijk portfolio bedraagt 50Mb. Het mag opgemaakt worden in .pdf of .doc formaat.

Welke informatie bundelt u in uw portfolio('s)?

Minimaal vermeldt u drie referentieprojecten die in eigen naam werden uitgevoerd. Dit mogen ook onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken, niet gerealiseerde plannen,... zijn.

Het portfolio is een belangrijk document voor het maken van selecties en het is uw visitekaartje ter attentie van de Vlaams Bouwmeester en de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend kan u meer dan drie projecten vermelden (maar kwaliteit primeert boven kwantiteit). Verder probeert u een goed leesbaar en gestructureerd document te maken met wervend beeldmateriaal en beknopte toelichtingen. Aspecten die u aan bod kan laten komen zijn: een teampresentatie, de visie van het ontwerpteam, referentieprojecten, de motivatie van uw kandidatuur, een eerste projectgebonden reflectie,.... Een wervend karakter en een persoonlijke touch kunnen een meerwaarde zijn.