MOMENTUM DIALOOG #01 Livestream vanuit het Atelier Bouwmeester op 10 november om 20u

Enkele weken geleden verscheen het eerste nummer van Momentum. Tijdschrift voor erfgoed en maatschappij met als thema ‘Collectief wonen en erfgoed’. Om dit te vieren organiseert de initiatiefnemer van het nieuwe tijdschrift, het agentschap Onroerend Erfgoed, i.s.m. Public Space de eerste Momentum Dialoog. 

Op 10 november om 20u gingen Sonja Vanblaere, administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs en psychiater Dirk De Wachter met elkaar in gesprek over de betekenis van wonen, erfgoed en collectiviteit in onze samenleving. Gudrun De Geyter (VRT, Klara) modereerde het gesprek. 

Momentum Dialoog #1 vond plaats in het Atelier Bouwmeester en was te volgen via livestream.

In het eerste nummer van Momentum voeren diverse auteurs een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, ecologie en circulariteit. Erfgoed speelt hierin een dubbele rol. Herbestemming en hergebruik winnen aan belang in de architectuur. Dat schept kansen, zowel voor het erfgoed, dat gekoesterd blijft en bewaard voor de toekomst, als voor het wonen. Daarnaast is met de rijke traditie van collectief wonen in Vlaanderen een onuitputtelijke bron van kennis opgebouwd door de generaties voor ons.