Revival van de wooncoöperaties Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen door Anne Malliet

Begin oktober 2021 verscheen het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Momentum, een initiatief van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De redactie wil de uitdagingen van de 21ste eeuw centraal plaatsen, en met ieder nummer een ander maatschappelijk thema belichten, in samenwerking met andere partners. Het eerste nummer gaat over collectief wonen, en kwam tot stand in samenwerking met onder meer het Team Vlaams Bouwmeester. 

Anne Malliet leverde een bijdrage over wooncoöperaties. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden in ons land de eerste wooncoöperaties. Burgers verenigden zich en zorgden zelf voor betaalbare en kwalitatieve huisvesting. Die coöperaties waren echter geen lang leven beschoren. Na de Tweede Wereldoorlog trok België volop de kaart van de individuele woningbouw en het particuliere woningbezit. Dit model heeft vandaag zijn limieten bereikt. Is het niet stilaan tijd voor een revival van de woningbouwcoöperaties?