Senioren Thuis, regelluwte in Kontich-Kazerne Een project uit de Meesterproef 2019 in het tijdschrift 'Momentum': toelichting door Joeri De Bruyn

In september 2021 het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Momentum, een initiatief van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De redactie wil de uitdagingen van de 21ste eeuw centraal plaatsen, en met ieder nummer een ander maatschappelijk thema belichten, in samenwerking met andere partners. Het eerste nummer gaat over collectief wonen, en kwam tot stand in samenwerking met onder meer het Team Vlaams Bouwmeester. 

Een verlaten klooster in Kontich-Kazerne huisvest binnenkort een groep alleenstaande senioren. Ze zullen er, net zoals de paters van weleer, samenwonen in een kleine en hechte gemeenschap. Om dit te kunnen realiseren, moet echter worden gesleuteld aan de regelgeving van de sociale huisvesting. Regelluwte schept ruimte voor experiment.

Voor de aanstelling van een ontwerper nam de opdrachtgever, De Ideale Woning, deel aan de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester. De Meesterproef is een selectieformule, gebaseerd op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarbij jonge, pas afgestudeerde architecten kunnen kennismaken met een overheidsopdracht. De laureaat van de wedstrijd werd architecte Elisabeth De Clercq. Zij won onder meer omwille van het respect dat haar ontwerp toonde voor de erfgoedwaarde van het gebouw.