Meer dan een wedstrijd. De Open Oproep in een veranderende bouwcultuur

Op 26 november 2021 wordt, ter gelegenheid van de opening van twee tentoonstellingen rond 40 jaar architectuurwedstrijden in Vlaanderen, de nieuwe publicatie Meer dan een wedstrijd voorgesteld. Het boek omvat een reeks essays over de evolutie van de publieke bouwcultuur in Vlaanderen, en de rol die het bouwmeesterschap en de Open Oproep hierin hebben gespeeld.

De essaybundel is een co-editie van het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester en verschijnt in een Nederlandse en een Engelse versie. Hij werd samengesteld door Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche, curatoren van de reizende tentoonstelling ‘Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht’, die dit najaar in De Singel in Antwerpen een laatste keer in een uitgebreide versie wordt gepresenteerd. Samen met andere onderzoekers en critici belichten zij, vanuit verschillende invalshoeken, waarom de Open Oproep geen architectuurwedstrijd wil zijn, en tegelijk veel meer is.

Baande architectuurkritiek in de jaren ’90 mee de weg voor het bouwmeesterschap en de Open Oproep? Ligt de sleutel tot kwaliteit in slimme processen? Wat is een ‘sterke’ publieke opdrachtgever in een democratisch bestel? Wat doet de Vlaamse Bouwmeester en wat heeft de Open Oproep in twintig jaar tijd teweeggebracht? Wat betekenen de afzonderlijke projecten in hun bredere ruimtelijke context? Kunnen architecten met singuliere ontwerpen tegemoetkomen aan een collectief verlangen? Hoe spoort de Open Oproep met de verbreding van de architectuurpraktijk en de evoluerende wedstrijdcultuur? Acht auteurs blikken terug op twee decennia architectuur in publieke opdracht en reiken actuele reflecties aan.

Meer dan een wedstrijd. De Open Oproep in een veranderende bouwcultuur

More Than a Competition. The Open Call in a Changing Building Culture

 

Met bijdragen van Sofie De Caigny, Alice Haddad, Maarten Liefooghe, Carlo Menon, Véronique Patteeuw, Maarten Van Den Driessche, Beatriz Van Houtte Alonso en Erik Wieërs.

Paperback, 140 blzn.

Vormgeving: ruttens-wille

ISBN 9789492567222 (Nederlandse versie)

ISBN 9789492567239 (Engelse versie)

Verkoopprijs 24,50 €

 

Bestellen kan bij het Vlaams Architectuurinstituut

bestellen