De installatie Every Collection Hides Another Collection in het provinciehuis van Antwerpen

'Every Collection Hides Another Collection' van Nico Dockx, foto © Britt Guns

T10 in het provinciehuis van Antwerpen

foto © Bob Daems

De schildering TOMORROW van Joris Ghekiere aan de binnenzijde van de parkeergarage van het provinciehuis in Antwerpen

TOMORROW van Joris Ghekiere, foto © Bob Daems

(ON)begane grond, een werk dat zeven kunstenaars gezamenlijk realiseerden op de buitenzijde van een funderingsmuur van de parkeergarage van het provinciehuis in Antwerpen

ONbegane grond, foto © Stany Dederen

Publicatie 'Every Collection Hides Another Collection'

Publicatie 'Every Collection Hides Another Collection' van Nico Dockx, foto © Bob Daems

PWDM21 Kunst in Opdracht laureaat - provinciehuis Antwerpen

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen

Kunstenaars: Nico Dockx, Charif Benhelima, Joris Ghekiere, Steve Van den Bosch, Sarah De Wilde, Helmut Stallaerts, Tomo Savić -Gecan, Willem Oorebeek, Amina Saâdi

Toen de Provincie Antwerpen het plan opvatte om een nieuw provinciehuis te bouwen, werd ook nagedacht over de kunstcollectie, die tot dan voornamelijk een verborgen leven had geleid in de kantoren en vergaderzalen van het oude provinciegebouw. Men was ervan overtuigd dat de collectie, aangekocht met publieke middelen, op een relevante manier moest worden getoond, ingezet en gereactiveerd.

In het kader van de Pilootprojecten Kunst in opdracht ‘Meer dan object’ kreeg het project een nieuwe richting en invulling. Drie bemiddelaars-curatoren werden aangesteld, die op hun beurt kunstenaars aanbrachten. Uiteindelijk werden vier deelprojecten uitgevoerd: (ON)begane grond, een werk dat zeven kunstenaars gezamenlijk realiseerden op de buitenzijde van een funderingsmuur van de parkeergarage; TOMORROW, de schildering van Joris Ghekiere die ook aan de binnenzijde van de parkeergarage werd aangebracht; Collectie van/voor, een affiche die Willem Oorebeek in samenwerking met grafisch vormgever Amina Saâdi realiseerde en in het Antwerpse straatbeeld liet verschijnen, en Every Collection Hides Another Collection, een installatie van Nico Dockx in de publieke ruimte van het gebouw. De provincie kan over deze installatie beschikken om haar kunstcollectie te bewaren, te presenteren en vooral te reactiveren.

De jury prijst de keuze van het provinciebestuur om een nieuwe visie te ontwikkelen op de omgang met en ontsluiting van haar kunstcollectie. Dit gebeurde bovendien in een sterk wijzigende bestuurlijke context, aangezien de provincies sinds kort niet langer bevoegd zijn voor cultuur.

De installatie Every Collection Hides Another Collection en de bijbehorende publicatie tonen de collectie van de provincie in haar veelheid en verscheidenheid. De mobiele en aanpasbare constructie uit gerecycleerd hout contrasteert mooi met het majestueuze van het gebouw, is aanwezig op een goede schaal en heeft de juiste uitstraling. Het werk is als een ontdekkingstocht, het intrigeert. Het biedt een genereuze en warme ontvangst aan de bezoeker, die zich tot de collectiestukken kan verhouden en naar onderlinge verbanden kan zoeken.

Door het samenbrengen van een curator (Sara Weyns, directeur van het Middelheimmuseum) en curator-kunstenaar Nico Dockx, ontstond een samenspel tussen een innovatieve artistieke benadering en bekommernissen omtrent toegankelijkheid, openbaarheid en beheer. Samen gingen zij stap voor stap in de opeenvolgende fasen van het bouwproces de mogelijkheden na voor interventies en reacties, op korte of lange termijn. De opdrachtgever was nauw bij deze denkoefeningen betrokken, waarbij ook aandacht uitging naar de interactie met het personeel en de passanten in het gebouw. Het uiteindelijke resultaat, een open module om telkens opnieuw andere presentaties van de collectie te kunnen tonen, wordt gecureerd door een medewerker van de Provincie. Op de verdiepingen van het provinciehuis hangen werken uit de collectie die per departement door de personeelsleden werden gekozen. Op die manier wordt de collectie niet vernauwd tot enkele representatieve werken van de meest bekende kunstenaars. Het project breekt met klassieke presentatiewijzen: de collectie is voortdurend in beweging.

PWDM21 Kunst in Opdracht laureaat - provinciehuis Antwerpen Provinciebestuur Antwerpen

Provincie Antwerpen krijgt de titel van laureaat 'Kunst in Opdracht' voor de kunstintegratie provinciehuis Antwerpen 

Laureaat architectuur
Laureaat architectuur
Laureaat masterplan
Genomineerd architectuur