Project Het Portiek van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Sergison Bates architects

Project Het Portiek van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Sergison Bates architects

Project Het Portiek van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Sergison Bates architects

Project Het Portiek van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Sergison Bates architects

Project Het Portiek van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Sergison Bates architects

Project Pergola van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten, foto (c) Stijn Bollaert

Project Pergola van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten, foto (c) Stijn Bollaert

Project Pergola van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten, foto (c) Stijn Bollaert

Project Pergola van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten, foto (c) Stijn Bollaert

Project Pergola van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk

Ontwerp Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten, foto (c) Stijn Bollaert

Mental map van een bewoner met (jong)dementie

© TV Sergison Bates Architects – Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten

PWDM21 Architectuur genomineerd - De Woon-zorg-buurt Kortrijk

Opdrachtgever: De Korenbloem vzw

Ontwerpers: TV Sergison Bates Architects – Studio Jan Vermeulen ism Tom Thys Architecten

Vzw De Korenbloem breidde haar bestaande zorgvoorzieningen uit naar specifieke doelgroepen (zoals jonge personen met dementie) met als doel een ‘ontschotting’ in de zorg. Ze zette daarbij in op een buurtgerichte aanpak door een woon-zorg-buurt te ontwikkelen met een breed welzijn- en dienstenpakket en kleinschalige woonvormen te integreren die als normale woningen deel uitmaken van de buurt.

Twee historische villa’s (destijds de woningen van de stichters) worden behouden en ingezet als collectieve voorziening en ankerpunt in de buurt, en worden telkens uitgebreid met een nieuwbouwvolume met een sterke eigen identiteit. Sergison Bates architects en Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys architecten bouwen verder op de kwaliteiten van de neoklassieke en art-decovilla’s en voegen er tegelijk nieuwe aan toe. De jury prijst de integratie van het erfgoed, de goede inplanting van de nieuwe volumes en de architecturale kwaliteit.

De jury waardeert de visie van de opdrachtgever op kleinschaligheid en de focus op het wonen, waar het zorgnetwerk op een quasi onzichtbare manier ondersteuning biedt. Het creëren van 'kleine werelden' en het begrip ‘thuis’ staan centraal bij de interne organisatie, zonder de werking van een goed functionerende en efficiënte zorginstelling uit het oog te verliezen. De jury prijst het enthousiasme en de aanpak van de opdrachtgever en de wens om als voorbeeld en inspiratie te dienen voor andere zorginstellingen.

 

PWDM21 Architectuur genomineerd - De Woon-zorg-buurt Kortrijk De Korenbloem vzw

De Korenbloem vzw werd genomineerd in de categorie 'architectuur' voor het project 'De Woon-zorg-buurt Kortrijk'

Laureaat architectuur
Laureaat architectuur
Laureaat masterplan
Laureaat Kunst in Opdracht