Het stadsgebouw Melopee in Gent

Stadsgebouw Melopee aan de Oude Dokken in Gent © Sourbon Fotografie

Het stadsgebouw Melopee in Gent

Stadsgebouw Melopee in Gent © Maxime Delvaux

Het stadsgebouw Melopee in Gent

Stadsgebouw Melopee in Gent © Maxime Delvaux

Het stadsgebouw Melopee in Gent

Stadsgebouw Melopee in Gent © Maxime Delvaux

Het stadsgebouw Melopee in Gent

Stadsgebouw Melopee in Gent © Maxime Delvaux

PWDM21 Architectuur laureaat - Stadsgebouw Melopee Gent

Opdrachtgever: sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf

Ontwerpers: Xaveer De Geyter Architects

In het gebied rond de Oude Dokken in Gent ontwikkelt sogent een gloednieuw stadsdeel. Centraal in het eerste projectgebied aan de Schipperskaai, waar sogent een publiek-private samenwerking leidt, werd een stadsgebouw gerealiseerd dat vier verschillende functies in één gemeenschappelijk gebouw onderbrengt op een perceel met een beperkte oppervlakte.

De jury prijst het project omwille van de strategische keuzes. Het bouwveld werd bewust zo klein mogelijk gehouden om een duurzaam ruimtegebruik en een compact ontwerp te verzekeren. Er werd gezocht naar synergiën tussen de verschillende programma’s, met zowel vaste gebruikers als externe organisaties. Het project werd in de nieuwe wijk geïntegreerd en verweven door o.a. het speellint doorheen het Stadsgebouw of de aansluiting op het ZWANET systeem (Zero AfvalWater met Energie en NutriëntenTerugwinning).

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Xaveer De Geyter Architects de verschillende programma’s samenbrachten zodat de verschillende bezoekers elkaar ontmoeten zonder conflicten. De sporthal is los van de school toegankelijk en de grote refter met keuken, sanitair en buitenruimte, alsook een vergaderzaal op de benedenverdieping, kunnen worden gebruikt door buurtbewoners en -organisaties. Op deze manier wordt het gebouw ook na de schooluren en tijdens de vakanties optimaal benut. De groene buitenkamer met grote groengevels en het groendak dragen bij aan een klimaatrobuuste stad.

Sogent liep als gedelegeerd bouwheer voor de stad Gent en de intercommunale Farys een sterk proces met de nodige afstemmingen binnen sogent zelf en met de stadsdiensten. Het bouwbudget bleef onder controle. Om het stadsgebouw zowel op ruimtelijk, architecturaal en technisch vlak als op gebied van duurzaamheid en timing goed te integreren in de aanpalende ontwikkeling, werden de procedures op elkaar afgestemd in dialoog met de ontwikkelaar. Het resultaat is een kwaliteitsvol, duurzaam gebouw in het hart van de nieuwe wijk. Het werd een Stadsgebouw 2.0 en een ontmoetingsplaats met een sociaal verbindende rol.

PWDM21 Architectuur laureaat - Stadsgebouw Melopee Gent sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf

sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf krijgt de titel van laureaat voor het project 'stadsgebouw Melopee'

Laureaat architectuur
Laureaat masterplan
Laureaat Kunst in Opdracht
Genomineerd architectuur