Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw De Biekes in Beveren

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Foto van het gebouw Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas (c) Dennis De Smet

Isometrie Biekens in Sint-Niklaas

Biekens Sint-Niklaas © Volt architecten

PWDM21 Architectuur laureaat - Biekens Sint-Niklaas

Opdrachtgever: CAW Oost-Vlaanderen

Ontwerpers: Volt architecten

CAW Oost-Vlaanderen blaast nieuw leven in een verlaten binnengebied door de oude peperkoekfabriek De Biekens om te vormen tot een zestiental kleine studio’s voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen, een twaalftal werkplekken voor de medewerkers van het CAW, spreekruimtes, crisisopvang en een inloopcentrum.

De jury ziet het project als een voorbeeldige stadskernvernieuwing op schaal van een bouwblok, waar de beschikbare ruimte goed wordt benut en het geheel naadloos in het stedelijk weefsel opgaat. De jury waardeert de keuze van Volt architecten om niet de hele kern te ontpitten, maar slechts fragmentair delen weg te nemen. De bestaande structuur en dragende wanden van de fabriek worden behouden als kapstok voor het nieuwe programma dat via houten, lichte volumes wordt opgebouwd. Dat programma is meervoudig, zonder dat de verschillende gebruikers elkaar in de weg zitten. De schaal zit goed, er is nergens te veel van, maar ook niets te weinig.

De binnenstraten, trappen en koeren vormen een sterk stedenbouwkundig geheel en laten meervoudig gebruik toe. Ook architecturaal zit het geheel goed in elkaar, met enkele spitsvondigheden zoals de openingen in de muur van de parking om licht binnen te laten, de deuren van de studio’s die ook ramen zijn, de tekening in de bakstenen vloeren in de open buitenruimtes, de vrijgemaakte raamopeningen in de bestaande muren die kaders vormen voor het achterliggende groen,…

Er werd een correct, rechtlijnig proces gelopen met een haalbaarheidsstudie vooraf, een efficiënte één op één commandostructuur en de nodige communicatie met de buurt. Tijdelijke noodopvang in een woonwijk is geen evidentie, er werd dan ook goed geluisterd naar de bezorgdheden van de buren. Er was aandacht voor duurzaamheid en het project werd binnen het budget gerealiseerd.

De jury is onder de indruk van het geslaagde evenwicht tussen privacy en openheid in het project, waardoor de kwetsbare bewoners zich veilig voelen in de woonstraat boven. Via het inloopcafé, het grote terras en de trappen is er een duidelijke link naar de straat.

PWDM21 Architectuur laureaat - Biekens Sint-Niklaas CAW Oost-vlaanderen

CAW Oost Vlaanderen vzw krijgt de titel van laureaat 'architectuur' voor het project Biekens in Sint-Niklaas

Laureaat architectuur
Laureaat Masterplan
Laureaat Kunst in Opdracht
Genomineerd architectuur