Klimaatwijk Mechelen ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Mechelen ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Mechelen ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Leuven ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Leuven ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Leuven ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Kortrijk ©Michiel De Cleene

Klimaatwijk Kortrijk ©Michiel De Cleene

Onder de noemer ‘Klimaatwijken’ lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap in het voorjaar van 2020 een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van een wijk. Uit de kandidaturen werden drie steden (Kortrijk, Leuven en Mechelen) gekozen en voor elk van de projecten werd een multidisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam aangesteld.

Het concept ‘Klimaatwijken’ vertrekt vanuit de hypothese dat de reconversie op wijkschaal, met aandacht voor een meer collectieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak, een schaalvoordeel én een opportuniteit biedt om verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen.

Je kan alle informatie vinden op de website

Klimaatwijken.be

De eindresultaten van het traject vind je in de publicatie: 'Klimaatwijken. Naar een duurzame transformatie van onze bebouwde omgeving'

Klimaatwijken

Met de Pilootprojecten Klimaatwijken willen we de energietransitie en de kwaliteitsvolle verdichting van het woonweefsel vertalen in concrete, collectieve renovatie- en vernieuwingsprojecten op bouwblok- of wijkniveau.

Partners

De projectoproep Klimaatwijken is een initiatief van het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie en Klimaatagentschap.

publicatie