Klimaatwijken. Naar een duurzame transformatie van onze bebouwde omgeving

Onder de noemer ‘Klimaatwijken’ lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap in het voorjaar van 2020 een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen bij concrete reconversieprojecten op schaal van een wijk.

Het leertraject Klimaatwijken vertrekt van de hypothese dat het meerdere voordelen biedt om verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen, de transformatie op schaal van de wijk aan te pakken, en in te zetten op een meer collectieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak. De wijk vormt immers een tussenschaal waarop de wisselwerking tussen energieverbruik, mobiliteit, bebouwingsstructuur, ruimtegebruik, waterbeheer, materiaalverbruik en biodiversiteit via ontwerp onderzocht en verbeeld kan worden. Het testen van die hypothese levert, behalve veel waardevolle inzichten, ook een aantal nieuwe vragen op waar het beleid, de onderzoeks- en praktijkwereld verder mee aan de slag moeten.

In deze publicatie tonen we aan dat de energie- en klimaattransitie bij uitstek ook een ruimtelijk vraagstuk is, benoemen we een aantal ‘sporen van verandering’ waarop we moeten inzetten en brengen we de belangrijkste inzichten uit de drie klimaatwijken in Leuven, Mechelen en Kortrijk in beeld. We eindigen met een vooruitblik en een pleidooi voor een heus reconversieprogramma.

Klimaatwijken is een uitgave van het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

paperback, 82 blzn., Nl.

Auteurs & redactieteam Els Vervloesem, Julie Mabilde, Anneloes van Noordt, Sofie Troch

Eindredactie Cateau Robberechts

Grafisch ontwerp Raoul Wassenaar

Fotografie Michiel De Cleene

ISBN 9789040304675