Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3705 Rosas Vorst

OO3705_site_Rosas Vorst ©Tim van De Velde

OO3705_Luchtfoto_Rosas Vorst ©GDI-Vlaanderen

OO3705_Luchtfoto_Rosas Vorst ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een kunstenaarscampus op een 1 ha groot terrein in Brussel (gemeente Vorst), waar vandaag het dansgezelschap Rosas, het muziekensemble Ictus en de dansschool P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) gehuisvest zijn. Om de groei van de drie organisaties te ondersteunen wordt een uitbreiding van de infrastructuur voorzien met dans- en muziekstudio’s, kantoorruimtes en logistieke platformen.

Oorsprong

Rosas werkt in Brussel sinds 1983 (Schaarbeek, Molenbeek, Vorst), Ictus vindt zijn oorsprong in projecten met Rosas in de jaren 1990 en P.A.R.T.S. opende de deuren in 1995. De opening van de school was de aanleiding voor Anne Teresa De Keersmaeker, artistiek directeur van Rosas en oprichtster van P.A.R.T.S., om een werkplek te zoeken die het potentieel bood om op korte en lange termijn aan de noden van het gezelschap én de school te voldoen. Van bij de aanvang nodigde De Keersmaeker ook Ictus uit om zich op diezelfde plek te vestigen.

Die plek werd gevonden in Vorst, aan de Van Volxemlaan 164. De oudste delen van het gebouw dateren van het einde van de 19de eeuw. Het gebouw was toen in gebruik als wasserij (Blanchisserie Royale). In 1995 waren er twee divisies van de multinational Westinghouse in gevestigd, een productie-eenheid van reminstallaties voor vrachtwagens (Wabco) en een depot voor sanitaire installaties (Ideal Standard). De site wordt gekenmerkt door de industriële sheddaken van de werkruimtes en de strakke façade van het hoofdgebouw. Vooraan ligt een ruim grasveld met een impressionante vrijstaande rode beuk, die als monument geklasseerd is.

Verwerving en verbouwing

In mei 1995 werd de volledige site verworven door de speciaal hiertoe opgerichte nv De Nieuwe Werkhuizen, waarin onder impuls van Rosas-directeur Kees Eijrond fondsen vanuit de privémarkt werden samengebracht. De drie gebruikers zouden voortaan hun infrastructuur huren van de nv. Op 16 augustus 1995 werd het gebouw in gebruik genomen. De verbouwing startte meteen, en werd door de nv met eigen middelen gefinancierd, met bescheiden ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

In een eerste fase (1995) werd het bijgebouw tot vijf dansstudio’s voor P.A.R.T.S. (148 tot 240m2) getransformeerd, plus leslokalen, keuken en kantine. In een tweede fase (1997) werd de achterbouw van het hoofdgebouw omgevormd tot twee dansstudio’s voor Rosas (270m2), een atelier, kantoren en een repetitiezaal voor Ictus. In een derde fase (2000) werd een nieuwbouw gerealiseerd: de 11m hoge creatiestudio RPS, Rosas Performance Space (675m2), twee kleinere dansstudio’s (192 en 216m2) en opslagruimte. Deze verbouwingen en nieuwbouw werden ontworpen en opgevolgd door ir. architect Paul Van Aerschot. Het zeer beperkte budget noopte hem tot een uiterst functionele architectuur, met goedkope materialen en een brutalistische afwerking, waarbij sporen van eerdere activiteiten en verbouwingen zichtbaar werden gelaten.

Aankoop Vlaamse regering

In 2008 verkocht de nv De Nieuwe Werkhuizen de site aan de Vlaamse Gemeenschap. Sindsdien neemt het Fonds Culturele Infrastructuur de verplichtingen gebonden aan dit eigenaarschap op zich. In een vierde (2013) en vijfde (2019) fase werden/worden de daken van P.A.R.T.S. en Rosas vernieuwd en de isolatie van de gebouwen geoptimaliseerd. Inmiddels echter overstijgen de groeiende activiteiten van P.A.R.T.S., Ictus en Rosas de mogelijkheden die de bestaande 6.000m2 bouwoppervlakte bieden.

Een nieuwe fase

In juli 2018 besliste de Vlaamse regering 5,5 miljoen euro vrij te maken voor een nieuwbouw op de site en stelde ze Rosas aan als bouwheer.

 • In de eerste plaats komt die nieuwbouw er om P.A.R.T.S. in staat te stellen na haar driejarige basiscyclus ‘Training’ ook een tweejarige voortgezette cyclus ‘Studios’ te organiseren. Deze is volledig gericht op jonge makers en vereist minimaal drie nieuwe studio’s, met bijbehorende kleedkamers en sanitair.
 • Voor Ictus, dat steeds vaker multidisciplinaire projecten ontwikkelt, kan eindelijk voorzien worden in een repetitiestudio voor groot ensemble, gemakkelijk bereikbaar voor het laden en lossen van instrumenten, plus een kleine studio en een pianostudio. Ook komt er een volledig nieuw kantoorblok dat fysiek aansluit bij de repetitiezalen.
 • Voor Rosas beperkt de nieuwbouw zich tot een uitbreiding van de opslagruimte voor decors  en kostuums.
 • Voor de drie organisaties samen komt er een nieuwe gemeenschappelijke keuken en eetzaal, bij voorkeur centraal op het terrein. Dit wordt letterlijk en figuurlijk de ontmoetingsruimte voor alle gebruikers – personeel, studenten, leraren, musici, dansers. Deze ruimtes kunnen ’s avonds tevens een foyer-functie opnemen, op voorwaarde dat ze dichtbij de RPS-zaal liggen. Deze wordt immers uitgerust met een mobiele tribune, waardoor een belangrijke publieksfunctie kan worden uitgebouwd.

Een dans- en muziekfabriek

Bij voltooiing van de nieuwbouw zal ‘Van Volxemlaan 164’ niet minder dan 15 dans- en muziekstudio’s tellen. Daarrond zullen kantoorruimtes, adequate publieksfaciliteiten, een ruime conciërgewoning en een wonderlijke tuin liggen. Dit alles op 10 minuten met de tram bereikbaar vanuit het station Brussel-Zuid. Wat begon als een antwoord op de artistieke en pedagogische projecten van Anne Teresa De Keersmaeker, zal uitgegroeid zijn tot de thuisbasis van drie autonome, sterk gegroeide en zeer krachtdadige cultuurorganisaties: Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. Vanuit hun historiek voeren zij zelfstandige praktijken, waarbij echter vaak onderlinge samenwerking wordt opgezocht. De focus ligt daarbij constant op creatie en onderzoek. In de toekomst zullen we vaker het grote publiek kunnen ontvangen in de eigen theaterzaal RPS, maar steevast zal dat publiek het gevoel hebben op bezoek te mogen gaan bij de kunstenaar thuis: hiér werkt hij, hiér ontstaat alles.

Een werkplaats voor en van kunstenaars

‘Van Volxemlaan 164’ is een plek waar gewerkt wordt. Ze zoekt in haar organisatie en vormentaal niet het grote gebaar, noch de oogverblindende architectuur. Ze wil een plek zijn die het werken faciliteert, die zich bescheiden opstelt, die voor soberheid kiest, in lijn met de voorbije verbouwingen en nieuwbouw. Licht, en fysiek en geestelijk comfort zijn van essentieel belang. Het gebouw wil de voorwaarden scheppen waarin kunstenaars vrij en geconcentreerd kunnen werken. Dat geldt voor vandaag en voor later. Het is een atelier voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. anno 2019, maar niet uitsluitend voor hen. Ooit zullen hier andere kunstenaars werken, andere choreografen, musici en docenten. En steeds hopen wij dat we met deze infrastructuur de belangrijkst mogelijke bijdrage zullen leveren aan al deze kunstenaars: op deze plek voel ik me thuis, hier is de energie juist, hier kan ik me concentreren op de dingen die ertoe doen.

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever, zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.1 in een ruim maatschappelijk kader
  1.2 meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid, realisatietermijn, aanpak, fasering
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. raming van de projectkost en de kostenbeheersing

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten gehanteerd : 4/2/2/2

Het gewicht van de subcriteria is 1.

Het team BMA - bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt mee dit project en maakt deel uit van de selectie- en gunningscommissie.

Vorst OO3705

Volledige studieopdracht voor de uitvoering van een mastervisie met inbegrip van de uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te Vorst.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • OUEST ARCHITECTURE, VERSA
 • Atelier Arne Deruyter, Raamwerk
 • Baukunst, Philippe Vander Maren
 • Coussée Goris Huyghe architecten
 • De Smet Vermeulen architecten bvba
Locatie bouwplaats

Van Volxemlaan 164, 1170 Vorst

Timing project
 • Selectievergadering: 2 apr 2019
 • Indienen: 27 aug 2019
 • Jury: 9 sep 2019
 • Gunning: 30 okt 2019
Bouwheer

Rosas vzw

Contactpersoon Bouwheer

Wieter Bloemen

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Extern jurylid

Bart Verschaffel

Budget

uitbreiding infrastructuur: €3.500.000 / voorwaardelijk deel 'omgevingsaanleg': €300.000 / voorwaardelijk deel 'grote dansstudio P.A.R.T.S. met fitnessruimte': €1.400.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Forfaitair ereloon: 13 % (Excl. btw), incl. architectuur, stabiliteit, technieken, EPB-verslaggeving, akoestiek, veiligheidscoördinatie, buitenaanleg

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Selectiebeslissing
Lijst kandidaten