Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3706 Canopy Walk Hoeilaart

OO3706_site_Canopy Walk Hoeilaart ©Tim van De Velde

OO3706_Luchtfoto_Conopy Walk Hoeilaart ©GDI-Vlaanderen

OO3706_Luchtfoto_Conopy Walk Hoeilaart ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Zoniënwoud is een groot bosdomein aan de rand van Brussel dat zeer rijk is aan onroerend erfgoed. Het totale boscomplex is meer dan 5.000 ha groot, strekt zich uit over de drie gewesten (Vlaams, Brussels, Waals) en wordt beheerd vanuit een gemeenschappelijke visie, die versnippering bestrijdt en daardoor de ecologische kwaliteit van het bos bevordert. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) beheert het gedeelte van het Vlaams gewest.

Het Zoniënwoud is ecologisch bijzonder waardevol. Als restant van oerbossen, zoals die vroeger in heel Europa bestonden, is het Zoniënwoud belangrijk natuurlijk erfgoed. Het werd recent nog erkend als natuurlijk werelderfgoed door UNESCO. Daarnaast is het Zoniënwoud ook onlosmakelijk verbonden met koninklijke en keizerlijke families en met de kloosterordes die eeuwenlang het politieke en spirituele aanzicht van Europa bepaalden.

Voor het Zoniënwoud zijn zes attractieve toegangspoorten uitgetekend, waarvan de site van Groenendaal (Hoeilaart) de belangrijkste is. Met het toeristisch hefboomproject Mysterieus & Majestueus wil ANB de toegangspoort Groenendaal uitbouwen tot dé centrale hub waar toeristen hun bezoek aan het Zoniënwoud beginnen en beëindigen.

Het huidige bosmuseum in de historische en beschermde priorijhoeve van Groenendaal wordt grondig gerestaureerd tot een hedendaags belevingscentrum. Het ontwerp hiervoor is klaar om uitgevoerd te worden. ANB wil hier een spectaculair maar gezinsvriendelijk boomkruinpad of ‘canopy walk’ op aantakken: een toegankelijk wandelpad van ongeveer 1 km tot tussen de kruinen van majestueuze beuken, met een uitkijktoren die de landschapsbeleving naar een hoger niveau tilt. Verder gaat ANB op zoek naar een innovatieve scenografie voor het belevingscentrum en de boomkruinwandeling, die doorwerkt tot in het omgevingsplan. Het is de uitdrukkelijke ambitie om een spraakmakende attractie te realiseren op maat van de internationale citytripper op bezoek in Brussel.

De opdracht bestaat uit drie delen:

Deelopdracht 1: de volledige studieopdracht van een boomkruinpad met uitkijktoren (hoogte 40 à 50 m) ten noordwesten van de gerenoveerde hoeve

Het startpunt van dit hoogteparcours ligt vast: de wandelaars vertrekken vanuit het bosmuseum ter hoogte van het dak. De opdrachtgever heeft de ambitie om bezoekers een volwaardige en indrukwekkende natuurbeleving te bieden over een wandelafstand van ca. 1 km. Men zoekt een ontwerp dat zich in alle seizoenen naadloos inpast in het beukenwoud, en tegelijkertijd zowel esthetisch als conceptueel aansluit bij het renovatieontwerp van het bosmuseum. Het pad heeft ook als doel de druk op de natuur elders te verminderen. Voor het ontwerp van het boomkruinpad staat dan ook het respect voor de natuur centraal. De fysieke impact van de constructie moet beperkt blijven en zij moet verwijderd kunnen worden met minimale schade aan de natuur.

De boomkruinwandeling moet veilig toegankelijk zijn voor mindervaliden en gezinnen met kleine kinderen. Men rekent op een gemiddeld aantal van 400 bezoekers per dag, met grote uitschieters in het weekend.

Tot slot is er de niet geringe technische uitdaging om een constructie te ontwerpen die ter plaatste geassembleerd kan worden met een minimum aan impact op het ecologisch waardevolle en kwetsbare woud.

Deelopdracht 2: de volledige studieopdracht voor de binneninrichting van het belevingscentrum en de scenografie

De scenografie verbindt de verschillende onderdelen van de site – belevingscentrum, boomkruinpad, recreatief netwerk en cultuurhistorisch erfgoed – met  elkaar tot één aantrekkelijk geheel volgens twee verhaallijnen, ‘het  mysterieuze verleden’ en ‘de majestueuze natuur’.

Bovendien moet de scenografie aandacht hebben voor de customer journey en zo universeel mogelijk worden opgevat: ook buitenlandse bezoekers die de – uiteraard meertalige – teksten of bijschriften niet kunnen lezen, moeten de verhalen kunnen beleven.

In afstemming met de scenografie wordt een ontwerp gevraagd voor de binneninrichting van het belevingscentrum, met inbegrip van een cafetaria, giftshop en kantoorruimtes.

Deelopdracht 3:  de volledige studieopdracht voor de inrichting van de omgeving, gericht op onthaal en beleving voor de hele site, met aandacht voor de customer journey.

Het omgevingsplan wordt opgemaakt op basis van het bestaande masterplan en visiedocumenten voor de poortzone Groenendaal.  Dit omgevingsplan zal de verschillende deelopdrachten in een ruimere visie op de ontwikkeling van de onthaalsite  plaatsen. Het omvat  onder meer de mobiliteitsafwikkeling en parkeergelegenheden (fietsers, personeel, horeca…), maar ook de inrichting van de publiek toegankelijke ruimtes rondom het belevingscentrum en enkele speel- en rustzones.

Volgende onderdelen maken geen deel uit van de opdracht:

 • de renovatie van de oude priorijhoeve (het huidige bosmuseum Jan Van Ruusbroec)
 • het ontwerpen van een ‘huisstijl’ voor het Zoniënwoud. Waar het aan de orde is dient aansluiting te worden gezocht met de bestaande huisstijl.

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever, zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.1   in een ruim maatschappelijk kader
  1.2   meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid cfr duurzaamheidsmeter Facilitair Bedrijf
 4. de raming van de projectkost, de honoraria en de kostenbeheersing
 5. de teamsamenstelling
 6. de realisatietermijn

Voor de  gunningscriteria worden volgende gewichten gehanteerd: 4/3/2/2/1/1
Het gewicht van de subcriteria is 1.

Hoeilaart (Groenendaal) OO3706

Volledige studieopdracht voor de aanleg van een boomkruinpad, de scenografie en binneninrichting van een belevingscentrum en de opmaak van een omgevingsplan voor de onthaalsite voor het Zoniënwoud in Groenendaal.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Ateliereen Architecten
 • BAS / Dirk Jaspaert, BC architecten, LAMA Landscape Architects, Madoc bvba
 • Gijs Van Vaerenbergh architecten
 • LOLA landscape architects, STUDIO MAKS
 • OMGEVING, RO&AD architecten
Locatie bouwplaats

Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart (Groenendaal)

Timing project
 • Selectievergadering: 2 apr 2019
 • Indienen: 2 sep 2019
Bouwheer

Vlaamse overheid, Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Agentschap Natuur en Bos

Contactpersoon Bouwheer

Werner Van Craenenbroeck

Contactpersoon TVB

Oda Walpot

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Canopy Walk met toren: €3.245.000 / Scenografie en binneninrichting belevingscentrum: €1.477.000 / Omgevingsaanleg: €393.000 + € 200.000 zone priorijkerk (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Deelopdracht 1: 9% - 11% / deelopdracht 2: 8% - 10% / deelopdracht 3: 6% - 8%

Vergoeding ontwerpers

€20.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing