Projectomschrijving

De gemeentelijke basisschool Goezo Kessel is momenteel gehuisvest in verouderde gebouwen in het centrum van Kessel-Dorp, langs de drukke gewestweg N13. De gemeente Nijlen wenst over te gaan tot de bouw van een nieuwe kleuter- en lagere school voor in totaal een 250-tal kinderen. Door de toekomstige gebruikers werd een wenslijst opgemaakt, die vertaald moet worden in een duurzaam, flexibel gebouw.

Via ontwerpend onderzoek van de ruimere context, naar aanleiding van de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de kern van Kessel-dorp, werd de vallei van de Lindekensbeek ten Zuiden van de kern van Kessel aangeduid als nieuwe locatie voor de school. Dit valleigebied kent, los van zijn natuurlijke kenmerken, een enorm maatschappelijk potentieel. Het onderzoek wees uit dat de school een motorfunctie kan opnemen in het functioneren van dit valleigebied als groene en ondersteunende ruimte van een steeds meer verdichtende kern. 

Belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp van de school zijn de relatie met het groen en de omliggende moestuinen, hoger en compacter bouwen met behoud van zicht op de kerk, een bijdrage leveren aan de skyline van het landelijke dorpscentrum met respect voor de culturele en maatschappelijke betekenis van de kerk en tot slot het creëren van een duurzame schoolomgeving. De duurzaamheidseis geldt voor het gebouw en nog meer voor de mobiliteit. De school dient maximaal ontsloten te worden voor zachte mobiliteit en minimaal voor harde mobiliteit. De keuze van de schoollocatie moet, in combinatie met de beste principes rond duurzame mobiliteit, een nieuwe dynamiek en structuur in de beekvallei brengen, waardoor deze als landschapspark kan fungeren voor de kern van Kessel.

Nijlen OO3506

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een kleuter- en lagere school in landschappelijke context te Kessel-Dorp

Status project
Geselecteerde bureaus
  • aaa - architectuuratelier ambiorix
  • B-ILD
  • Studio BAU
Locatie bouwplaats

Berlaarsesteenweg 8, 2560 Nijlen
beekvallei achter Berlaarsesteenweg, Sint-Lambertusstraat en Kessel-Dorp

Timing project
  • Selectievergadering: 4 mei 2018
  • Jury: 26 sep 2018
Bouwheer

gemeentebestuur Nijlen

Contactpersoon Bouwheer

Maarten Horemans

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€2.875.000 voor ongeveer 1400m² (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork 11.93% - 15.63%

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3506.pdf
Selectiebeslissing Open Oproep 3506