Wijkherontwikkeling Lint luchtfoto

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Projectgebied wijkherontwikkeling in Lint

OO3306 Wijkherontwikkeling Lint ©Tim Van de Velde

Project omschrijving

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij met meer dan 5800 woningen verspreid over een groot deel van het arrondissement Antwerpen. Te Lint ontwikkelde De Ideale Woning door de jaren heen (1922 – 2014) een wijk met in oorsprong 240 woningen en appartementen. Een groot deel van de woningen is verouderd. Door inkooprecht werd een gedeelte van de eengezinswoningen aangekocht door de zittende huurder (26). Dit geeft een mix van private eigenaars en sociale huurders. Een transformatie van de wijk dringt zich op. In 2012 maakte De Ideale Woning een renovatiebeleidsplan op voor het volledige patrimonium. Voor Lint betekent dit dat een gedeelte van de oudere woningen zal verkocht worden, een ander gedeelte grondig gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.

Vanuit de noodzakelijke herontwikkeling van de bestaande wijk wensen we een brede visie op de ruimere wijk en omgeving te ontwikkelen. Dit is tegelijkertijd een opportuniteit om de kern van de gemeente te versterken. In samenspraak met de gemeente Lint willen we deze wijk regenereren. Door verdichting kunnen we meer open ruimte creëren en tegelijkertijd een oplossing bieden voor een meer gemengde wijk, zowel op het vlak van bewoning, met aandacht voor nieuwe betaalbare woonvormen, als via activiteiten die het weefsel van deze wijk kunnen versterken. Dit betekent dat er naast sociale woningen ook woningen door private partners kunnen worden gebouwd. We willen ook zoeken naar verbindingen met functies in de onmiddellijke omgeving van de wijk (scholen, sportterreinen…).

Als sociale huisvestingsmaatschappij trachten we steeds duurzame oplossingen te vinden en uit te werken voor het ontwikkelen van wijken en patrimonium. Dit zeker voor de toekomstige bewoners, die hier alle belang bij hebben, maar ook voor het verdere beheer en onderhoud van het patrimonium voor de huisvestingsmaatschappij. Duurzaamheid start voor ons bij de eerste ontwikkelingsplannen (grondgebruik, mobiliteit, groenvoorziening) en wordt bekeken in alle verdere aspecten tot en met de uitrusting van de individuele woning.

De wijk bevindt zich vlakbij het centrum van de gemeente Lint. De wijzigingen zullen vooral impact hebben op de straten Kasteelplein en Eikhof, maar ook de straten Acacialaan, Van Asschestraat, Crauwelshoeve, Kardinaal Cardijnlaan behoren tot de wijk. Om de ambities waar te maken wordt veel belang gehecht aan participatie binnen het traject. Het organiseren van een participatieproces vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze opdracht.

De opdracht zal bestaan uit (1) het opmaken van een masterplan met langetermijnvisie voor deze wijk, (2) een participatieve procesaanpak en (3) de architectuuropdracht van de eerste fase van het masterplan (als voorwaardelijk deel). De opdrachtgever kan besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, dan kan de opsteller ervan geen rechten op schadevergoeding doen gelden.

Voor de uitvoering van deze opdracht is De Ideale Woning op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, renovatie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en participatieprocessen.

Lint OO3306

Opmaak van een masterplan en eventuele realisatie van eerste fase van de herontwikkeling van een bestaande wijk van De Ideale Woning te Lint

Status project
Locatie bouwplaats

Kasteelplein 54, 2547 Lint
De herontwikkeling van de wijk bevat het Kasteelplein, Eikhof, maar ook de straten Acacialaan, Van Asschestraat, Crauwelshoeve, Kardinaal Cardijnlaan

Timing project
  • Selectievergadering: 27 apr 2017
Bouwheer

C.V. De Ideale Woning

Contactpersoon Bouwheer

Peter Vande Sompele

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

Afhankelijk van het masterplan

Honorarium

€75.000 voor opmaak masterplan, de eventuele realisatie van fase 1 wordt vergoed volgens barema 2006 van de VMSW

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. BTW / 4 kandidaten

Downloads

kandidaten_3306.pdf