Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Projectgebied Hasperhoven

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Hasperhoven ©Tim Van de Velde

Ontwikkeling binnengebied Overpelt luchtfoto

OO3305 Ontwikkeling binnengebied Overpelt luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Project omschrijving

Het inbreidingsgebied Haspershoven ligt strategisch in het tussengebied tussen de kernen van de gemeenten Overpelt en Neerpelt. Beide gemeenten zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen samen - als bipool - geselecteerd als één kleinstedelijk gebied. De ontwikkeling van Haspershoven als duurzame woonwijk heeft potenties om toekomstige woonbehoeften binnen de bipool op te vangen, pal in het centrum van het kleinstedelijk gebied.

Het projectgebied is uniek. Het is ongeveer tien hectare groot en ligt op één kilometer van elke gemeentekern. Het inbreidingsgebied ligt langs de Leopoldlaan, die de stedelijke drager is tussen de kernen. Station, halteplaats, zwembad, scholen, winkels, enzovoort liggen op wandelafstand. Haspershoven moet een duurzame wijk worden met een ambitieuze woningdichtheid. Een voorbeeldwijk, waar maximaal is ingezet op woonkwaliteit, wandelen, fietsen en groene publieke ruimtes. Een landschapspark, waar ruimte is voor water, moet de verbinding maken met de nabijgelegen Dommelvallei.

Het gemeentebestuur wil een masterplan en ontwikkelingsstrategie laten opmaken voor het inbreidingsgebied Haspershoven en de directe omgeving. Het masterplan moet de stedenbouwkundige structuur bepalen en de gewenste beeldkwaliteit aangeven van de bebouwing en de publieke ruimte. De duurzaamheidsambitie moet worden vastgelegd en verankerd. Wervende visualisaties moeten verbeelden hoe de wijk er uit kan zien.

Daarnaast moeten een traject en strategie worden uitgewerkt voor de ontwikkeling van het gebied volgens het masterplan. Belangrijk hierbij is deskundig advies verlenen over de verdeling van lusten en lasten, faseerbaarheid, inbreng van gronden en return, timing, organisatie van het juridisch kader, kwaliteitsbewaking en projectorganisatie enzovoort. De ontwikkelingsstrategie moet ook duidelijkheid brengen over de rol die het gemeentebestuur moet opnemen en de organisatie die daarvoor noodzakelijk is.

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt de gemeente Overpelt een multidisciplinair team dat zich onderscheidt op het vlak van stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp, en de weg wijst naar een duurzame gebiedsontwikkeling. Het team verleent ook zijn medewerking aan de organisator van een participatietraject dat moet zorgen voor betrokkenheid van eigenaars, omwonenden, hogere overheid, enzovoort.

Overpelt OO3305

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en ontwikkelingsstrategie voor het gebied Haspershoven

Status project
Geselecteerde bureaus
  • BUUR Bureau voor Urbanisme
  • CLUSTER landschap en stedenbouw, Trans architectuur I stedenbouw
  • LINT landscape architecture, marco.broekman urbanism research architecture
Locatie bouwplaats

Hasperhovenstraat 68, 3900 Overpelt
Het projectgebied bevindt zich in het binnengebied Hasperhovenstraat – Sellekaertsstraat – Leopoldlaan - Sint-Jorisstraat

Timing project
  • Selectievergadering: 23 mei 2017
Bouwheer

Gemeentebestuur Overpelt

Contactpersoon Bouwheer

Stein Geuens

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Honorarium

€65.000 (excl. Btw) voor de opmaak van het masterplan

Vergoeding ontwerpers

€8.500 (excl. btw) per kandidaat / 3 kandidaten

Downloads

kandidaten_3305.pdf
3305_selectiebeslissing.pdf