projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

projectgebied ontwikkeling binnengebied Niel

OO3304 Binnengebied Niel ©Tim Van de Velde

Binnengebied Niel luchtfoto

OO3304 Binnengebied Niel luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Project omschrijving

De gemeente Niel is gelegen in de Provincie Antwerpen, nabij de samenvloeiing van de Rupel en de Schelde, is 527 ha groot en telt 10.200 inwoners. De bevolkingstoename maakt bijkomende woongelegenheden noodzakelijk. De gemeente kiest hierbij voor de ontwikkeling van een binnengebied vlak bij de kern.

Het inbreidingsgebied is 1,35 ha groot en gelegen tussen de Antwerpsestraat, de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Tot voor enkele jaren was dit binnengebied quasi volledig ingenomen door een schoenfabriek en een schoolgebouw. De gemeente wenst in dit binnengebied een nieuwe bibliotheek, sociale woongelegenheden voor senioren en private ontwikkelingen te realiseren in nauwe samenhang met een groene publieke ruimte, gelegen in het RUP Centrum.

In eerste instantie wil het gemeentebestuur een masterplan laten opmaken voor dit inbreidingsgebied. Het masterplan moet de stedenbouwkundige structuur bepalen en de gewenste beeldkwaliteit aangeven van de bebouwing en de publieke ruimte.In het masterplan moet bijzondere aandacht besteed worden aan de verschillende buurtwegen die het domein kunnen doorkruisen, de doorwaadbaarheid van het bouwblok en voldoende groene ruimte, die de leefbaarheid van het binnengebied ten goede komen.

De Ideale Woning geeft het ontwerpteam de opdracht voor de realisatie van de eerste fase van het masterplan. Dit kan onder andere de realisatie van de sociale woongelegenheden voor senioren omvatten. Het aantal private woongelegenheden en eventuele andere functies zullen worden bepaald in het masterplan.

De opdrachtgevers verwachten een ontwerpteam dat voor de site een masterplan kan ontwikkelen dat vertrekt van de aanwezige kwaliteiten en dat voldoende flexibel is om in te spelen op de verschillende evoluties in de buurt. Bovendien moet het ontwerpteam in staat zijn om architecturale kwaliteit te realiseren op maat van het gebied en moet het in staat zijn om architecturale kwaliteit te omschrijven in termen van randvoorwaarden voor toekomstige (private) ontwikkelingen. Het gekozen ontwerpteam zal de opdrachtgevers bijstaan bij het uitzetten van het ontwikkelingsproces en inzicht verschaffen in de financiële kengetallen van het masterplan. Het ontwerpteam zal ondersteuning bieden aan het communicatie- en participatiebureau dat zal worden aangesteld. 

Niel OO3304

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en de bouw van 30 sociale woongelegenheden voor senioren en de bibliotheek te Niel

Status project
Geselecteerde bureaus
  • architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, Blauwdruk Stedenbouw
  • areal architecten, BRUT, LAND landschapsarchitecten
  • MASA architects, Maxwan architects + urbanists
Locatie bouwplaats

Dorpsstraat - Antwerpsestraat, 2845 Niel
Projectsite is gelegen in het binnengebied Dorpsstraat, Antwerpsestraat, Kerkstraat

Bouwheer

C.V. De Ideale Woning
Gemeentebestuur Niel

Contactpersoon Bouwheer

Bart Sas

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€5.200.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)

Honorarium

Opmaak masterplan 50.000 euro excl. btw / Realisatie 30 sociale woongelegenheden voor senioren en casco bibliotheek gelden de barema’s van VMSW (Architectuur barema 2006.1, Stabiliteit en speciale technieken RI-2005)

Vergoeding ontwerpers

9000 euro (excl. btw) per kandidaat / 3 kandidaten

Downloads

kandidaten_3304.pdf