OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3202 luchtfoto ©Google Maps 2016

Projectomschrijving

VZW Don Bosco onderwijscentrum heeft in Groot-Bijgaarden vier schoolvestigingen: Don Bosco secundair, Vrije Basisschool Don Bosco, Vrije Kleuterschool Savio en Broederschool. De scholen liggen in een straal van 2,7 km verspreid. De infrastructuur van de basisschool, kleuterschool en Broederschool is bouwvallig en bovendien kampen deze scholen met een capaciteitsbeperking. Op korte termijn worden er in de schoolomgeving een aantal woonverkavelingen ontwikkeld, waardoor de nood aan capaciteitsuitbreiding nog toeneemt.

Gezien de toestand van de huidige schoolgebouwen achten we het noodzakelijk om infrastructureel wijzigingen aan te brengen. We opteren voor de uitbouw van een volledig nieuwe site die centraal gelegen is en waar al onze kleuters kunnen ondergebracht worden alsook onze leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar. Samen gaat dit over 480 kleuters verdeeld over 20 klassen en 360 lagere schoolkinderen verdeeld over 15 klassen.

Als Don Boscoschool vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen heel wat ontplooiingskansen krijgen binnen de schoolomgeving. Zij mogen hier niet enkel leren en vaardigheden verwerven, maar worden eveneens erkend en benaderd in alles wat ze zijn: hun leermogelijkheden, sportieve competenties, gevoelens, geloof, relaties met vrienden... Het ontwerp moet hiervan een weerspiegeling zijn en opportuniteiten bieden om deze ontplooiing mogelijk te maken.

Aangezien er een grote verscheidenheid is aan leeftijden, tussen 2,5 en 9 jaar, dient het ontwerp rekening te houden met de noden van elke leeftijdscategorie. Het is van groot belang dat de schoolsite zo uitgebouwd wordt dat kinderen alle kansen krijgen om samen op te groeien. Mogelijkheden tot samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen is een belangrijk aandachtspunt.

Het te ontwerpen schoolgebouw moet een flexibele invulling van de lokalen toelaten om te kunnen inspelen op wisselende pedagogische visies en methoden. Daarnaast moet het gebouw zoveel mogelijk multifunctioneel inzetbaar zijn voor het lokale verenigingsleven en externe organisaties. Het onafhankelijk gebruik van bepaalde programmadelen en de toegankelijkheid van de site zijn daarbij een vereiste.

Ook de verbondenheid met de natuur krijgt een belangrijke plaats in dit project. We achten het noodzakelijk dat de kinderen in een groene omgeving kunnen schoollopen, waar zichtbaar gewerkt wordt aan natuurbehoud en waar de natuurpartijen geïntegreerd worden in de werking van de school. Het groene karakter van de site betekent tevens een meerwaarde voor de aanpalende woonomgeving en dient maximaal bewaard te blijven.

Ter bevordering van het rationeel energiegebruik hecht de school belang aan duurzame installaties, regenwaterrecuperatie, natuurlijke verlichting in klassen en gangen, warmtebeheersing… De Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal (BEN) moeten zijn. Als school hebben we een voorbeeldfunctie te vervullen om onze leerlingen het belang van duurzame ontwikkeling aan te leren.

Verkeersveiligheid speelt eveneens een grote rol bij de uitbouw van de schoolsite. Onze kinderen moeten op een veilige manier het schooldomein kunnen betreden.

Op de site heeft de lokale gemeenschap van onze Salesianen reeds een woongedeelte aanpalend aan het toekomstige schooldomein. De aanwezigheid van onze schoolkinderen is voor hen een positief aspect en toegevoegde waarde gezien het opvoedingsproject dat wij realiseren.

Dilbeek - Groot-Bijgaarden OO3202

De volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe schoolsite genaamd Dominiek Savio te Groot-Bijgaarden

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bollinger + Grohmann, CENTRAL, V+
  • evr-Architecten
  • Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
  • TvBF
Locatie bouwplaats

Hendrik Placestraat 44, 1702 Dilbeek - Groot-Bijgaarden

Timing project
  • Selectievergadering: 22 sep 2016
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2017
Bouwheer

Don Bosco vzw

Contactpersoon Bouwheer

An Vrijders

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€7.200.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

8,93% - 10,65% (architectuur, technieken, stabiliteit)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 excl BTW / 4 kandidaten

Downloads

Kandidaten_3202.pdf
selectiebeslissing_3202.pdf