OO2905_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2905_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Erembodegem is een deelgemeente van Aalst, gelegen langsheen de Dender tussen Aalst en Denderleeuw. Op 10 juli 2003 (B.S. 2 september 2003) werd het gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Aalst goedgekeurd. Hierbij werd vastgelegd dat Erembodegem grotendeels werd opgenomen binnen de afbakening van het stedelijk gebied.

De ruimtelijke structuur van Erembodegem wordt gedomineerd door een aantal lijninfrastructuren die het dorp doorkruisen: de spoorlijn Aalst-Denderleeuw, de autostrade E40 Gent-Brussel, de Dender, de Geraardsbergsesteenweg en de Brusselbaan. Mede door de gevolgen van een sterke industrialisatiegolf vanaf 1850 is Erembodegem sterk verstedelijkt.

Vast gedeelte : De stad Aalst wil werk maken van een globale toekomstvisie voor Erembodegem. Dit moet leiden tot een herwaardering van het dorp en een kwalitatieve woonomgeving. Met deze nieuwe visie wil de stad Aalst een impuls geven aan de leefbaarheid van Erembodegem en zo de identiteit van Erembodegem versterken. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven. Mobiliteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Verder is het de ambitie van de stad om in te zetten op het groen en recreatief karakter van de Dendervallei en maximale aandacht te hebben voor economie en wonen.

De opdracht heeft tot doel om een strategie uit te werken voor Erembodegem binnen het stedelijk gebied, zonder de leefbaarheid aan te tasten en het karakter als deelgemeente te bewaren. Dit kan door de dualiteit van het stedelijk karakter in het centrum uit te spelen tegenover het landelijk karakter van de rand van Erembodegem. Binnen deze strategie dienen de volgende zaken minstens te worden opgenomen: het onder de aandacht brengen van de identiteit van Erembodegem; het creëren van mooi en toegankelijk groen, voor elke doelgroep; het vrijwaren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid voor de bewoners, waarbij het mobiliteitsplan leidend is maar tegelijk verder verfijnd kan worden in functie van inzichten uit het masterplan; het aanbieden van meer ruimte om te ontmoeten door een doordachte inrichting van het openbaar domein en aangepaste infrastructuur voor het verenigingsleven; het uitwerken van een recreatieve groene zone in de overgang tussen Aalst en Erembodegem (fietsen, sporten, waterfront recreatie, groene long, groene fietsverbinding,…); en het behouden en versterken van het ondernemerschap, zowel in het centrum door een kwaliteitsvolle en gevarieerde kleinhandel als op de regionale bedrijventerreinen. Een herontwikkeling van enkele specifieke sites kunnen verder geconcretiseerd worden en als motor dienen voor de opwaardering van Erembodegem.

Het ontwerpteam zal mee ingeschakeld worden voor het voeren van communicatie (met participatie) voor het tot stand komen van de visie.

Voorwaardelijke delen : De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om ook de uitvoering van de opdracht binnen de eventueel verkregen conceptsubsidie van het stedenfonds en supervisieopdrachten (advies, input leveren voor projectdossiers, inhoudelijke ondersteuning,…) te gunnen bij de verdere evolutie van het masterplan, doch is hier niet toe verplicht.

EREMBODEGEM OO2905

De volledige studieopdracht voor de opmaak (vast gedeelte), de uitwerking van de conceptsubsidie en/of de supervisie bij de realisatie van het masterplan Erembodegem te Aalst

Status project
Geselecteerde bureaus
  • LIST, LOLA landscape architects, Sweco Belgium BV
  • Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv, FABRIC, NEXT architects BV
  • BUUR Bureau voor Urbanisme, ndvr
  • urbain architectencollectief bvba
Locatie bouwplaats

9320 EREMBODEGEM
Administratieve grenzen van deelgemeente Erembodegem

Timing project
  • Selectievergadering: 9 sep 2015
Bouwheer

Stadsbestuur Aalst

Contactpersoon Bouwheer

Sarah Van Cromphaut

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Honorarium

VAST GEDEELTE : €110.000 excl. btw voor opmaak masterplan VOORWAARDELIJK GEDEELTE : Uitvoeren conceptsubsidie max. €90.000 incl. BTW, supervisie tegen uurtarief bepaald in de offerte

Vergoeding ontwerpers

€10.000 excl. btw per kandidaat / 4 kandidaten

Downloads

kandidaten 2905.pdf
2905_selectieverslag.PDF