OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_locatie ©Tim Van de Velde

OO2904_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2904_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA), is de vastgoeddochter van de stad Aalst. Haar kerntaken zijn de opstart, de opvolging en de uitvoering van een aantal strategische vastgoedprojecten voor de stad Aalst.

Voor de stad Aalst vormt de herontwikkeling van de “Pupillensite” één van de belangrijkste en grootste binnenstedelijke uitdagingen voor de komende jaren. De Pupillensite vormt een unieke historische en stedenbouwkundige schakel in het Aalsterse (stads)hart. Zowel omwille van haar rijke historiek als omwille van haar omvang, heeft deze plek tal van potenties. Het patrimonium bestaat uit tal van historische gebouwencomplexen, met grote historische waarde voor Aalst en architecturaal interessante panden die zich situeren over verschillende stijlperioden en ingeplant zijn rond verscheidene centrale binnenplaatsen met elk hun eigen karakter en specificaties.

De opdrachtgever wil deze locatie ontwikkelen tot een belangrijk hefboomproject voor de binnenstad en de regio.

De opdrachtgever is op zoek naar een ontwerpteam dat onderzoekt wat, binnen de krijtlijnen van het project en rekening houdend met de financieel-economische haalbaarheid, de meest kwalitatieve invulling en uitwerking kan zijn. Ontwerpteams worden uitgedaagd om de hoge ambities van de opdrachtgever te verbeelden in een even ambitieuze en creatieve toekomstvisie. Kandiderende ontwerpteams moeten sterk zijn in het ontwerpend onderzoek, moeten op de hoogte zijn van de dynamieken binnen de vastgoedmarkt en moeten de brug slaan tussen stadsontwikkeling, publieke ruimte, architectuur en erfgoed. Daarnaast moeten de ontwerpteams in staat zijn om een strategie voor het vermarkten van een gedeelte van het projectgebied uit te stippelen, gekoppeld aan het uitwerken van een fasering en timing. De ontwerpteams dienen eveneens rekening te houden met de bepalingen van het Bestuursakkoord Aalst 2013-2018 alsook de minimale verkoopswaarde.

Voor de herbestemming en de realisatie van de gehele site zal het AGSA een publiek-publiekprivaat model uitwerken.

Aalst OO2904

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en de bijhorende financieel-economische haalbaarheid voor de Pupillensite te Aalst

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Baukuh, LIST
  • Architectuur Atelier ARAT, BEEL ARCHITECTEN, BUUR Bureau voor Urbanisme
  • Lieven Achtergael Architecten
  • MikeViktorViktor architects Antwerpen bvba
Locatie bouwplaats

Grote Markt, 9300 Aalst
De site bevindt zich tussen de Esplanadestraat, Graanmarkt, Kattestraat en Grote Markt

Timing project
  • Selectievergadering: 17 dec 2015
Bouwheer

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA)

Contactpersoon Bouwheer

Gwen Vreven

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd met gunning gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Honorarium

€110.000 excl. btw voor opmaak masterplan en financieel-economische haalbaarheid

Vergoeding ontwerpers

€25.000 excl btw per kandidaat / 4 kandidaten

Downloads

kandidaten 2904.pdf
2904_Selectiebeslissing.pdf