OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2605_locatie (c)Tim Van de Velde

2705_luchtfoto

2705_luchtfoto

Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be.

           

De gemeente Brasschaat wil een synergie tussen het OCMW en de gemeente realiseren. Momenteel zijn de gemeentediensten en het OCMW gehuisvest op verschillende locaties. De wens van beide is om één openbaar centrum te realiseren door de bouw van een nieuw administratief centrum (NAC) in campus model met het huidige gemeentehuis waar de burger alle plaatselijke dienstverlening bij elkaar terug vindt. 

Met behoud van het huidige gemeentehuis willen we op een zeer korte afstand hiervan een NAC , realiseren. Door het oude gemeentehuis te behouden geven we aandacht aan dit centrale gebouw in de gemeente en behouden we deze identiteitsplek.

De nieuwbouw, op wandelafstand van het huidige gemeentehuis, moet naast mooie vernieuwende architectuur ook volop aandacht geven aan het duurzame energiezuinige karakter van het gebouw. Op het vlak van EPB-regelgeving dient het project in zijn geheel te voldoen aan de wetgeving die van kracht wordt op 1 januari 2014.

Naast de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit willen we zeer veel aandacht besteden aan een gemaximaliseerde samenwerking tussen alle diensten van gemeente en OCMW.  Het verder optimaliseren van samenwerkingsstructuren is een coherent deel van de opdracht. Voor het personeel dient het nieuw gebouw en de herinrichting van het bestaande gemeentehuis een aangename en toekomstgerichte werkomgeving te zijn waar de burger centraal staat. De gemeente heeft de ambitie om te streven naar een maximale digitale werking van alle diensten en processen. 

Er wordt een variante gevraagd met podiumzaal voor een bezoekerspotentieel van 350 à 400 personen. Het gemeentebestuur ziet bij de bouw van een NAC een opportuniteit om hier een podiumzaal in onder te brengen. Er zal aan de ontwerpers gevraagd worden na te gaan of deze functie op een geïntegreerde manier een meerwaarde kan bieden. 

Gevraagd wordt om ook een visie te formuleren over de inrichting van het openbaar domein rond het bestaande gemeentehuis en het nieuwe NAC als ook over het openbaar domein tussen de twee locaties. In het voorstel van het NAC aan de Verhoevenlei wordt een visie gevraagd over de architecturale uitstraling/afwerking  van het gehele gebouw en publieke ruimte tot aan de Leopoldslei. 

 

brasschaat OO2605

Volledige studieopdracht voor de bouw van een administratief centrum in Brasschaat.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Compagnie O.
  • Bart Macken Eef Boeckx Partnership
  • Caruso St John
  • Wiel Arets Architects (WAAB BV)
Locatie bouwplaats

Verhoevenlei 11, 2930 brasschaat

Timing project
  • Selectievergadering: 8 okt 2013
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 mrt 2014
  • Eerste briefing: 22 nov 2013
  • Tweede briefing: 13 dec 2013
  • Indienen: 11 mrt 2014
  • Jury: 21 mrt 2014
Bouwheer

Gemeentebestuur Brasschaat

Contactpersoon Bouwheer

Martine Kenis

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Joachim Declerck

Budget

nieuwbouw administratief centrum met podiumzaal: €13.088.200, herinrichting gemeentehuis: €700.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon min 8%- max 12%

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl. BTW per gegadigde - 4 gegadigden