OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

OO2605_CompagnieO_visebeeld

Laureaat: Compagnie O.

Het ontwerpen van een Administratief Centrum betekent vooral het ontwerpen van relaties. Veel relaties en veel verschillende relaties: formele en afstandelijke maar ook diepgaande en emotionele. Relaties tussen burger en overheid, tussen beleid en personeel, tussen werknemers en collega’s. 
En tussen burgers onderling.
Eerder dan een formeel gebouw wil dit project een organisatievorm zijn die deze relaties faciliteert. Het is daarom niet enkel het ontwerp van een openbaar gebouw maar het ontwerp van een gebouw dat zich wil openbaren.
Architectuur wordt op deze wijze ingezet om relaties te faciliteren en plaats te geven. Hiervoor gebruiken we drie complementaire ruimtelijke concepten:
de KAMER, het PLATFORM en het FORUM.

brasschaat OO2605

Volledige studieopdracht voor de bouw van een administratief centrum in Brasschaat.

Status project
Genomineerden