OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2602_luchtfoto

OO2602_luchtfoto

Projectomschrijving

De opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer (OVCO) waarvan Oostende, Oudenburg, Bredene en Middelkerke de deelnemende gemeenten zijn, heeft als doel de bouw van een crematorium.

De opdracht betreft de bouw van een nieuw crematorium en de landschappelijke inpassing ervan in de omgeving van het Oostendse stadsrandbos. Het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden maakt geen deel uit van de opdracht. Het RUP 'Crematorium' is momenteel in opmaak en vormt het kader voor deze opgave. De Goedkeuring is voorzien medio 2014.

Gelet op het aantal inwoners van West Vlaanderen m.n. 1.169.990 (op 01.01.2012), voldoet de oprichting van een derde crematorium in West Vlaanderen aan een reële vraag, te meer omdat de ganse kustlijn zich op een te lange afstand van een crematorium bevindt. Het gebouwencomplex zal op het terrein van de oude steenbakkerij ter hoogte van de Grintweg te Oostende, worden gebouwd. 

Een afscheidscentrum en een crematorium zijn emotionele plaatsen waar op een waardige wijze afscheid kan worden genomen. Het is een publieke pluralistische plaats waar mensen ongeacht geloofs- en filosofische overtuigingen terecht kunnen. De architectuur die we nastreven is kwaliteitsvol, met respect voor de omgeving en voor de emoties van de mensen die er van hun overledenen komen afscheid nemen. Het gebouw moet sereniteit uitstralen. Bij het ontwerp is de operationele functionaliteit en de goede ontsluiting van het gebouw en de site een bijzonder aandachtspunt. De opdrachtgever vestigt er de aandacht op dat het gebouw binnen een beperkt tijdsbestek moet gerealiseerd worden.

 Het bouwprogramma omvat:

• een technisch gebouw voor 2 crematieovens met uitbreidingsmogelijkheden voor eventuele nieuwe vormen van lijkbezorging,

• twee aula's met bijbehorende familiekamers en een wachtruimte,

• de aanleg van open ruimte (landschap en parkings),

• strooiweiden en columbarium.

De ovens- en filterinstallaties vormen geen onderdeel van de studieopdracht. De inplanting van deze technische installaties en de esthetische aspecten zijn wel inbegrepen in de opdracht.

 

Oostende OO2602

De volledige studieopdracht voor de bouw van een crematorium langs de Grintweg in Oostende.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Office Kersten Geers David Van Severen
  • Alvarez Ouburg Architecten
  • Hideyuki Nakayama, LIST
  • Studio SNCDA et al.
Locatie bouwplaats

Grintweg, 8400 Oostende

Timing project
  • Selectievergadering: 8 nov 2013
  • Eerste briefing: 29 nov 2013
  • Tweede briefing: 12 dec 2013
  • Indienen: 4 mrt 2014
  • Jury: 11 mrt 2014
Bouwheer

Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer arrondissement Oostende (OVCO)

Contactpersoon Bouwheer

Wendy Blondé

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€2.700.000 voor de gebouwen, €300.000 voor het meubilair, €450.000 voor de omgevingsaanleg (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

architectuur: tussen 6,7% en 7,3%, honorarium stabiliteit: tussen 2,5% en 3,4%, technieken: tussen 1,8% en 2,3% (% toegepast op totaalbedrag gebouw), omgevingsaanleg: tussen 7,8% en 10,4% (% op totaalbedrag omgevingsaanleg)

Vergoeding ontwerpers

6.875,00 € excl btw per gegadigden – 4 gegadigden