OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_locatie (c)Tim Van de Velde

OO2603_luchtfoto

OO2603_luchtfoto

Projectomschrijving

De Oostendse Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij en beheert een patrimonium van bijna 1500 woningen.

De maatschappij heeft als doel:

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;

Het Westerkwartier in Oostende is de wieg van de sociale huisvesting in de stad aan zee. Voor het Westerkwartier geldt in het algemeen, dat de stedenbouwkundige samenhang de belangrijkste erfgoedwaarde is. De opeenvolgende bouwfasen met een eigen, unifrom karakter, weerspiegelen niettemin de respectievelijke architecturale tendensen en bouwtechnieken. 

In 1921 werd "De Oostendse Haard" opgericht, het gros van de woningen die de Oostendse Haard bouwde bevinden zich in het Westerkwartier.  In 1922 werd een aanvang genomen met de ontwikkeling van deze wijk, dit eindigde eind jaren '70. 

Op dit moment is het aanbod in de wijk, op een totaal van 459 woongelegenheden, als volgt:

184 woongelegenheden met 1 slaapkamer;

106 woongelegenheden met 2 slaapkamers;

137 woongelegenheden met 3 slaapkamers;

32 woongelegenheden met 4 of meer slaapkamers.

Meer dan  60% van de bewoners zijn ouder dan 60 jaar en meer dan 50% zijn alleenstaanden.

Het merendeel van de huidige huurders wonen te groot of in een onaangepaste woning.   

De Oostendse Haard wil dat haar zittende huurders zolang als mogelijk thuis en in eigen wijk veilig en comfortabel kunnen wonen.

De huidige bebouwing van deze bouwgroep bestaat uit 53 appartementen en 4 woningen met een gezamenlijke binnentuin (semi-openbaar). 

De appartementen en woningen aan de Gelijkheidstraat, Werkzaamheidstraat, Schelpenstraat en Overvloedstraat te 8400 Oostende behorend tot de 13de en 14de fase (dateren van 1970/1972 ontwerp Groep planning van Brugge) van de toenmalige ontwikkeling van het Westerkwartier maken deel uit van deze wijk, die beschouwd wordt als een  bouwkundig geheel (zie inventaris bouwkundig erfgoed VIOE). Ook de stad Oostende geeft een hoge locuswaarde aan deze gebouwen vanwege het homogeen geheel, interactie met publieke ruimte, type gebouw en gevel.

De Oostendse Haard heeft dan ook eerst de optie renovatie van de gebouwen overwogen. Na grondige analyse en onderzoek is men tot het besluit gekomen dat het aangewezen is om over te gaan tot vervangingsbouw i.p.v. renovatie. 

Het onderzoek voor renovatie werd voorgelegd aan de commissie erfgoed van stad Oostende. De erfgoedcommissie meent dat er voldoende juridische, sociale, functionele en economische argumenten aanwezig zijn, die proactief kunnen zijn om te kiezen voor een vernieuwende vervangingsbouw van een ZEER HOOG ARCHITECTURAAL NIVEAU. Het gedachtengoed Tuinwijk moet zeker behouden en versterkt worden.

Op deze site dienen minstens 85 appartementen gebouwd te worden waarvan:

- 85 met 1 slaapkamer (type 1/2) 

- alle appartementen op de gelijkvloerse verdieping worden ingericht volgens het principe van levenslang wonen (65+).

- Er wordt door de Oostendse Haard nog onderzocht om een deel van de appartementen te voorzien als sociale aanleunflats/ assistentiewoningen

Het ontwerp houdt er rekening mee dat het project in fases afgebroken en heropgebouwd zal worden.

Tussen elke fase dient er een verhuisbeweging plaats te vinden.

De ligging vraagt om een perfect samenspel tussen de massaal aanwezige buitenruimte, historische waarde van de wijk, respect voor de tuinwijk en een vernieuwende vertaling van de noden van de toekomstige bewoners in een gebouwengroep met een duurzame, toekomstgerichte, collectieve en geïntegreerde ontwerpvisie.

Oostende OO2603

De volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal nieuwbouwproject in het Westerkwartier te Oostende.

Status project
Locatie bouwplaats

Gelijkheidstraat – Werkzaamheidstraat – Schelpenstraat – Overvloedstraat, 8400 Oostende

Bouwheer

CVBA De Oostendse Haard

Contactpersoon Bouwheer

Kathia Baeteman

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

Afhankelijk van het aantal woongelegenheden en op basis van de maximum FS3 van de VMSW. Bouwbudget €9.500.000. De ontwerper houdt rekening met mogelijke subsidie voor wegeniswerken. (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

architectuur: volgens de richtlijnen van de VMSW – barema 2006.1, stabiliteit en technieken: volgens de richtlijnen VMSW – modelcontract type R1 - 2005

Vergoeding ontwerpers

5000 € (excl. btw) per gegadigde – 3 gegadigden