Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be.

In het lokaal sociaal beleidsplan van het OCMW en de gemeente Zedelgem, werd bepaald dat er, in het kader van het luik ouderzorg, op iedere deelgemeente een basisdienstverlening zou gerealiseerd worden zo dicht mogelijk bij de bevolking ter plaatse. De bestaande service vanuit het lokaal dienstencentrum De Braambeier in de deelgemeente Zedelgem zou op deze manier worden uitgebouwd en geoptimaliseerd ten behoeve van de hele bevolking. Na de afbakening van twee woonzorgzones ( Zedelgem-Aartrijke en Loppem-Veldegem ) ging het lokaal bestuur dus op zoek naar interessante locaties op de andere deelgemeentes.  

In de loop van 2011 ging het OCMW over tot de aankoop van een woning met handelshuis, een voormalige kleine zelfbedieningszaak, gelegen in het centrum van Veldegem (één van de 4 deelgemeentes van Zedelgem) .

De grond grenst achteraan aan een perceel dat enige tijd voordien door de gemeente aangekocht werd, met het oog op het ontsluiten van een sociaal bouwproject. 

Deze locatie, gelegen in de dorpskern, biedt de mogelijkheid aan het lokaal bestuur om een nieuw project te realiseren. 

De oppervlakte van de locatie te Veldegem is uitermate geschikt om niet enkel een antenne, maar een volwaardig dienstencentrum te realiseren, aangevuld met huisvesting voor senioren.

Ondertussen was het gemeentebestuur bezig met het herstructureren en opwaarderen van de locatie van de dienst bevolking, de uitleenpost van de bibliotheek en de politie. 

Het aanbieden van deze dienstverlening op de nieuwe site, met integratie van de dienstverlening van beide lokale besturen, betekent een meerwaarde voor alle betrokkene partijen, op de eerste plaats voor de bevolking.

Via de open oproep wenst het OCMW Zedelgem volgende zaken te realiseren op de site te Veldegem: een volwaardig dienstencentrum, een 20-tal woningen voor ouderen, een uitleenpost van de openbare bibliotheek, een lokaal bestemd voor de zitdagen van de dienst bevolking en een lokaal voor de politie. Er dient een ondergrondse parkeergarage voor een 60-tal voertuigen voorzien te worden voor de bewoners en bezoekers van de site. 

Bij de realisatie van dit project is de integratie in de dorpskern van uitermate groot belang, zowel wat de leefbaarheid en sociale interactie betreft als op het vlak van mobiliteit. Het is de bedoeling om een centrale campus te realiseren, waar de bevolking terecht kan voor alle mogelijke activiteiten, diensten en vrijetijdsbesteding. Men zal er een maaltijd kunnen gebruiken en de cafetaria van het dienstencentrum wordt een ontmoetingsplaats voor de mensen van Veldegem. Er zal ruimte voorzien worden voor pedicure, douche en een wassalon. 

De bevolking zal in de lokale uitleenpost van de bibliotheek terecht kunnen voor een boek, een strip of de krant. Alle administratieve formaliteiten, waarvoor men beroep doet op de dienst bevolking van de gemeente, zullen ter plaatse aangeboden worden. 

Het nieuwe project dient een open en aantrekkelijk karakter uit te stralen, sfeervol, uitnodigend en toegankelijk, met een eigentijdse, sobere architectuur die de dorpskern accentueert

Ereloon architectuur: min 7% max 8%

Ereloon stabiliteit: min 2% max 3% op het totale bouwbudget

Ereloon stabiliteit: min 2% max 3% op het totale bouwbudget

Zedelgem OO2412

Volledige studieopdracht voor de bouw van een lokaal dienstencentrum met integratie van gemeentelijke dienstverlening en woningen voor senioren.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • bert haerynck architecten , tijl vanmeirhaeghe
  • BRUT, JAVA architecten/s
  • Bulk Architecten cvba
Locatie bouwplaats

Koning Albertstraat 9/11, 8210 Zedelgem

Timing project
  • Selectievergadering: 4 okt 2012
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 jun 2013
  • Eerste briefing: 20 feb 2013
  • Tweede briefing: 27 mrt 2013
  • Indienen: 21 jun 2013
  • Jury: 5 jul 2013
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 okt 2014
Bouwheer

OCMW Zedelgem

Contactpersoon Bouwheer

Nathalie Steyaert

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Leo Van Broeck

Budget

5.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

6.000 € excl btw per gegadigde - 3 gegadigden