Laureaat: bert haerynck architecten , tijl vanmeirhaeghe

Veldegem is een ‘straatdorp’ waarvan de ruggegraat gevormd wordt door één enkele as, de Koning Albertstraat. Langsheen deze as bevinden zich nagenoeg alle gemeentelijke voorzieningen, winkels, scholen en horeca. De pleinen aan de kerk en het oude gemeentehuis tonen zich als een reeks pockets, plaatselijke verbredingen van de hoofdstraat waar momenteel wordt geparkeerd. De Koning Albertstraat en de Rembertstraat zijn ontstaan uit de 18de eeuwse stedenbouwkundige onderlegger van Veldegem, ontworpen op het moment dat de vroegere heidegrond van de Lepe door de administratie onder Napoleon werd ontwikkeld tot exploitatiebos. De bebossing werd aangezet door middel van een drevenstructuur in dambordpatroon die ontworpen en aangelegd werd door Pieter Maertens. Deze structuur vertrok vanuit een hoofddreef (de huidige Koning Albertstraat) waarop een hele reeks zijdreven haaks aantakten. Het tracé van deze dreven bepaalt tot op vandaag het stratenpatroon van Veldegem (Kloosterstraat, Rembertstraat, Halfuurdreef, Wormstaldreef,...). De opdracht voor een nieuw dienstencentrum met parkeergarage en 20 zorgwoningen wordt ingeschreven in het DNA van Veldegem. Ten eerste wordt een dwarse doorsteek voorzien tussen de nieuwe parallelstraat uit het masterplan van MSDN en de hoofdstraat. Deze verbindt de nieuw te ontwikkelen wijk met het dorpscentrum. Langsheen deze doorsteek wordt het dienstencentrum ontworpen rond een centraal ruitvormig plein. Ten tweede wordt de nieuwe parallelstraat waarop de parkeergarage aantakt ontworpen als een echte dreef waarbij de bestaande hoogstammen (zomereiken en essen) aan de achtergrens van het perceel worden gekoppeld aan de meer westelijk gelegen knotwilgenrij die is opgenomen in het masterplan van MSDN.

Lees verder in de visienota

Visienota

Nota Duurzaamheid

Zedelgem OO2412

Volledige studieopdracht voor de bouw van een lokaal dienstencentrum met integratie van gemeentelijke dienstverlening en woningen voor senioren.

Status project
Genomineerden