OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_locatie ©Tim Van de Velde

OO2402_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

OO2402_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be.

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus is een regionaal en supraregionaal specialistisch ziekenhuis, gelegen in de landelijke Leuvense regio. De ziekenhuiscampus in Bierbeek omvat 320 bedden en plaatsen voor de zorggroepen algemene psychiatrie, forensische psychiatrie, organische psychiatrie, geronto-psychiatrie en pedagogische psychiatrie, alsook een Psychiatrisch Verzorgingstehuis van 60 bedden voor de zorggroep forensische psychiatrie.

Historische context
In 1925 werd door de Congregatie van de Broeders van Liefde beslist om een psychiatrisch ziekenhuis te realiseren in Bierbeek, op een domein van 64ha. De bouwwerken startten op 1 mei 1931 en de instelling werd in 6 jaar tijd opgebouwd. Het gehele complex was van bij aanvang opgevat als een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het oorspronkelijke architectonische concept van diverse patiëntengroepen in ruimtelijk onderscheiden paviljoenen vormt nog steeds de basis van de huidige site. In de loop der jaren werden op het domein op verspreide locaties nieuwbouwprojecten ingeplant.

Door deze bijzondere context besliste Minister Bourgeois op 5 oktober 2010 om de site gedeeltelijk te beschermen als Monument.

Nood aan masterplan en twee nieuwbouwprojecten
Het U.P.C. Sint-Kamillus wenst met spoed haar zorgstrategische visie op het evoluerende landschap van de geestelijke gezondheidszorg te vertalen in een nieuw masterplan. Dit masterplan vormt het lange-termijn-ontwikkelingskader voor de vernieuwing van haar infrastructuur op de campus in Bierbeek. Aan het masterplan koppelt het U.P.C. meteen de ontwerpopdracht voor de eerste twee bouwprojecten. Het gaat om een nieuwbouw Dienst Algemene Psychiatrie (60 bedden en 5 niet-residentiële behandelingsplaatsen), en om een nieuwbouw Dienst Pedagogische Psychiatrie (35 bedden).

Voor de ontwerper bestaat de uitdaging er in om nieuwe functionele zorginfrastructuur in te planten en te ontwerpen in verzoening met de uitgesproken erfgoedwaarde van de te conserveren gebouwen, alsook in verzoening met het waardevolle landschap.

Het U.P.C. blijft kiezen voor doelgroepspecifieke gebouwen, met duidelijk onderscheid tussen de zorggroepen. De uitstraling van de nieuwe en hedendaagse gebouwen destigmatiseert de psychiatrische patiënt. De paviljoenen bieden een veilige gestructureerde omgeving, waarborgen de nodige privacy en maken supervisie mogelijk. De vernieuwde campus behoudt zijn leesbaarheid, en creëert kansen tot ontmoeting. Dagactiviteiten worden duidelijk onderscheiden van verblijfsactiviteiten.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om delen van de opdracht niet te gunnen. Hij kan dan beslissen om de betreffende opdracht(en), mits inrichting van een nieuwe aanbestedings¬procedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

 

Bierbeek OO2402

Volledige studieopdracht voor opmaak van een masterplan en de uitvoering van 2 gefaseerde bouwprojecten voor U.P.C Sint-Kamillus te Bierbeek.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Van Belle & Medina architects
 • Atelier Kempe Thill architects and planners
 • BEEL ARCHITECTEN
 • noAarchitecten
 • Studio SNCDA et al.
Locatie bouwplaats

Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek

Timing project
 • Selectievergadering: 6 nov 2012
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 jan 2013
 • Eerste briefing: 21 nov 2012
 • Tweede briefing: 18 dec 2012
 • Indienen: 20 mrt 2013
 • Jury: 3 apr 2013
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 30 jun 2017
 • In gebruikname: 1 jan 2020
Bouwheer

vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

Contactpersoon Bouwheer

Stefan Van Sevecotte

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Ton Venhoeven

Budget

11.250.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Honorarium architectuur: 6,3% op het deel architectuur

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl btw per gegadigde - 5 gegadigden