OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_locatie ©Tim Van de Velde

OO2403_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

OO2403_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

Projectomschrijving

Dit project werd geannuleerd door een gewijzigde financiële situatie bij een van de opdrachtgevers.

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be.

De vzw Eigen Thuis werd opgericht in 1975 en profileert zich als een centrum voor integratie van dertig personen met een zware motorische handicap. Daarnaast heeft Eigen Thuis diverse activiteiten ontwikkeld. De Dienst Aangepast Vervoer verzorgt vervoer voor de bewoners en alle personen met beperkte mobiliteit van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het Ontmoetingscentrum organiseert socio-culturele activiteiten, die open staan voor een breder publiek. Tot slot verleent de Mobiele Assistentie- en Begeleidingseenheid assistentie en begeleiding aan personen met een handicap, zieken en bejaarden, voornamelijk buiten hun woonomgeving.

De vzw Eigen Thuis beschikt over 78 personeelsleden. Binnen de werking primeert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. De meerderheid van de bewoners is rolstoelafhankelijk en heeft een evolutief ziektebeeld waardoor ook de noden in de wooneenheden evolueren. 

De huidige woonvoorziening Eigen Thuis en het ontmoetingscentrum zijn ingeplant in een woonwijk met als doel de integratie te bevorderen. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de actuele noden. De vzw Eigen Thuis voorziet daarom een nieuwbouw op dezelfde site, waarvan inplanting, organisatie en vormgeving de missie van de opdrachtgever optimaal ondersteunen. De nieuwbouw moet zich inpassen in een toekomstvisie voor de gehele site waar ook de vzw Heilig Hart te Grimbergen, een groep van assistentiewoningen wil voorzien voor 66 ouderen. 

De vzw Heilig Hart te Grimbergen, opgericht in 1891, gevestigd aan de Veldkantstraat 30, beschouwt het als haar voornaamste taak de zorg voor de zwaar zorgbehoevende ouderen en de dementerende ouderen uit de gemeente Grimbergen maar ook uit de regio op te nemen. De vzw beschikt over 163 woongelegenheden voor definitief verblijf. Vanuit een holistische mensvisie op ouderenzorg zijn de 140 medewerkers van de vzw erin geslaagd doorheen de jaren een stevige reputatie in de regio op te bouwen. 

De vzw Heilig Hart te Grimbergen organiseert ook transmurale opvangvormen in de vorm van kortverblijf en dagverblijf en heeft de ambitie dit thuiszorgondersteunend zorgaanbod verder te diversifiëren met 66 assistentiewoningen voor 75-plussers op de site van Eigen Thuis.  De assistentiewoningen bieden de gebruikers de garantie om langer in hun vertrouwd thuismilieu te kunnen blijven wonen.

Beide organisaties vertrekken van de visie dat elke woonvorm op de site van Eigen Thuis tot doel heeft het dagelijkse leven en het individuele levensproject van de bewoners mogelijk te maken en de maatschappelijke integratie en emancipatie te bevorderen. 

Beide vzw's wensen ook een gezamenlijke open infrastructuur te bouwen die een brug slaat tussen beide voorzieningen. Deze gemeenschappelijke ruimten voorzien in de functies van onthaal, cafetaria, vergaderruimten, kapsalon, ontmoetingsruimte, wellness...

Toegankelijkheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid, huiselijkheid, openheid, flexibiliteit en verbondenheid vormen sleutelwoorden in de drie bouwdelen.

 

Grimbergen OO2403

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassenen met een zware motorische handicap, van zesenzestig assistentiewoningen en gemeenschappelijke ruimten in Grimbergen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Bovenbouw Architecten, David Kohn Architects
  • JAJA Architects ApS, LAVA architecten
  • MARC MACKEN ARCHITECTEN, RADAR architecten
Locatie bouwplaats

Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen

Timing project
  • Selectievergadering: 26 okt 2012
  • Jury: 24 apr 2013
Bouwheer

Eigen Thuis vzw
Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart vzw

Contactpersoon Bouwheer

Katty Stas

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jan Mannaerts

Budget

9.550.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon min 10% en max 10,5%

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl. btw per gegadigde – vier gegadigden