Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2306 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Deze ontwerpopdracht situeert zich in de dynamische gemeente Kasterlee, die gelegen is midden in één van de mooiste Kempense landschappen. Het hele jaar door vormt Kasterlee voor menig bezoeker een geborgen vakantieoord. Kasterlee heeft een bruisend verenigingsleven, de vele gezellige en uiteenlopende activiteiten en evenementen die er plaatsvinden, zijn typerend voor de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente ook een uitgesproken toeristische traditie, oa. gekenmerkt door een opvallend aantal horecazaken en toeristische infrastructuur. Het nieuwe ontmoetingscentrum en zijn omgeving dienen dan ook de eigenschappen van Kasterlee te weerspiegelen: natuur en groen, landelijk, kindvriendelijk (uitrusting), toeristisch horecacentrum, actief en gezellig om te vertoeven.

Het nieuwe ontmoetingscentrum zal zowel verenigingen, particulieren als het gemeentebestuur de kans bieden om activiteiten te organiseren. Het ontmoetingscentrum wordt gebouwd in het Binnenpad op de huidige werkplaats van de technische dienst en de accommodatie van de brandweer. Als ontmoetingsplaats zal de infrastructuur uitgroeien tot het kloppend hart van Kasterlee en niet alleen de gemeenschap versterken maar ook het centrum. Het inspireert de gebruikers en heeft een sociale en culturele meerwaarde voor de inwoners van Kasterlee. De architectuur van het gebouw is beeldbepalend in de omgeving en is afgestemd op de buurt. Het gebouw wordt opgetrokken uit duurzame materialen en is energieneutraal.
De gemeente wenst voldoende parkeerfaciliteiten aan te bieden in de dorpskern. Het ontwerp van een halfondergrondse parking onder het ontmoetingscentrum zal het sluitstuk vormen van een vernieuwd parkeerbeleid. Deze parking zal tijdens evenementen kunnen instaan voor de nodige openbare parking.

Ook de parkeerruimte tussen het gemeentehuis, de Delhaize en het nieuwe ontmoetingscentrum wordt heraangelegd. Deze wordt tot plein ontwikkeld met groenvoorzieningen en met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen en ruimte voor het houden van evenementen en gemeenschapsactiviteiten.

Tot slot wordt de dorpskern van Kasterlee volledig heringericht n.a.v. de heraanleg van de Kempense Noord-Zuidverbinding. De kerk ligt centraal op het dorpsplein maar in de huidige verkeerssituatie wordt ze afgesneden van de Markt. Het is echter belangrijk dat de Markt eenheid uitstraalt en dat de kerk geïntegreerd wordt in deze publieke ruimte. Het herinrichten van de toegangswegen naar de Markt is daarin essentieel.

De opdrachtgever behoudt zich het recht om delen van de opdracht niet te gunnen. Hij kan dan beslissen om de betreffende opdracht(en), mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Budget Ontmoetingscentrum met halfondergrondse parking: € 8.310.000,00 excl. BTW, excl. erelonen
Markt en toegangswegen: € 2.812.500,00 excl. BTW
Plein Binnenpad: € 300.000,00 excl. BTW/ erelonen

Globaal ereloon architectuur tussen 9,5% en 11,5%
Globaal ereloon heraanleg publieke ruimtetussen 6,5% en 8,5%

Kasterlee OO2306

Volledige studieopdracht voor de bouw van een ontmoetingscentrum, de heraanleg van de dorpskern en het inrichten van een buitenplein en parkeermogelijkheden te Kasterlee.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
  • Architectenbureau Paul De Ruiter bv, LARS Laboratory for Architectural ReSearch
  • Baukunst, Denis Dujardin BVBA
  • Hub
  • label architecture, maat-ontwerpers
Locatie bouwplaats

Markt/ Binnenpad, 2460 Kasterlee

Timing project
  • Selectievergadering: 3 apr 2012
  • Eerste briefing: 7 mei 2012
  • Tweede briefing: 11 jun 2012
  • Indienen: 12 sep 2012
  • Jury: 21 sep 2012
Bouwheer

Gemeentebestuur Kasterlee

Contactpersoon Bouwheer

Cindy van den Heuvel

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Yves Malysse

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 excl. BTW per kandidaat (5 kandidaten)