Beeld Masterplan © maat-ontwerpers Beeld Masterplan © maat-ontwerpers

Laureaat: maat-ontwerpers

Gooik OO2307

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum en voor de opmaak van een ontwikkelingsplan voor het inbreidingsproject in het centrum van de gemeente Gooik.

Status project