Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2205 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeentelijke openbare bibliotheek is gehuisvest in een charmant oud herenhuis – een voormalige schoenenfabriek uit 1922 – in het centrum van Niel. Het bestaat uit twee verdiepingen en is onderverdeeld in verschillende kleine kamers. De oppervlakte is 1.018 m², waarvan een klein deel gebruikt wordt t.b.v. de diensten van het Rode Kruis. Het gebouw straalt een warme en huiselijke sfeer uit. Jammer genoeg zijn dit de enige troeven van de bibliotheekhuisvesting; het gebouw voldoet niet meer aan de minimumnormen inzake (brand)veiligheid en toegankelijkheid. Het is ook niet meer aangepast aan de hedendaagse bibliotheekpraktijk.

De functies en activiteiten die tot het wezen van de bibliotheek behoren, stellen nieuwe eisen aan de huisvesting. Het is een uitdaging dit in de toekomst te kunnen vertalen naar een ruimte waarin de verschillende functies tot uiting komen. De bibliotheek is immers meer dan uitleencentrum alleen, ze is ook een ruimte van om te werken en te leren, een plek van ontmoeting en cultuur. Het is een uitdaging dit in de toekomst te vertalen naar een ruimte waarin de verschillende functies tot uiting komen.
Een bibliotheekgebouw moet uitnodigen tot bezoek en volop mogelijkheden bieden gebruik te maken van eigentijdse technologieën. Het biedt een evenwichtige verhouding tussen het gemak voor de gebruiker, comfortabele werkomstandigheden voor het personeel en efficiënt management.

De opdracht omvat twee delen: enerzijds het verbouwen van het huidige gebouw, d.w.z. het herinrichten en geschikt maken van de lokalen met behoud van de architecturale verschijningsvorm. Anderzijds is een uitbreiding noodzakelijk in het kader van de ruimtelijke invulling van de dienstverlening.

                                                                        
Honorarium: 

globaal ereloon gebouw  tussen 10% en 12%, excl. BTW (incl. stabiliteit,technieken en landschap)
Optioneel:
Ereloon meubilair tussen 2% en 4 %
Ereloon omgevingswerken tussen 5,5% en 7,5%

Niel OO2205

Volledige studieopdracht voor het verbouwen en uitbreiden van de gemeentelijke bibliotheek.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • PLUS office architects
  • Architectuur Kristoffel Boghaert
  • Christian Kieckens Architects bvba
  • sculp(IT)architecten BVBA
Locatie bouwplaats

Antwerpsestraat 24, 2845 Niel

Timing project
  • Selectievergadering: 10 okt 2011
  • Eerste briefing: 27 okt 2011
  • Tweede briefing: 24 nov 2011
  • Indienen: 31 jan 2012
  • Jury: 9 feb 2012
Bouwheer

Gemeentebestuur Niel

Contactpersoon Bouwheer

Bart Sas

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Roeland Dudal

Budget

1.800.000€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.000€ excl btw per laureaat