Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2206 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

GEANNULEERD:

Het schepencollege besliste, na uitgebreid overleg met verschillende actoren en raadgevers, om de nieuwe bibliotheek niet in te planten achter de Beuk, maar wel in en rond de mouttoren van de voormalige brouwerij. Het schepencollege is genoodzaakt om een aantal redenen, waaronder vooral financiële, deze beslissing te nemen.  

Kortemark is centraal in de provincie West-Vlaanderen gelegen, aan de noordrand van de Westhoek. De gemeente bestaat uit de deelgemeenten Kortemark, Handzame, Zarren en Werken en telt ruim 12.000 inwoners. Kortemark wordt van oost naar west doormidden gesneden door de gewestweg N35 en de spoorlijn 73 (Duinkerke-Deinze).

Het projectgebied aan de Torhoutstraat n°9 is centraal gelegen in de deelgemeente Kortemark, op wandelafstand en ten noorden van de Markt en is vlot bereikbaar. De site wordt vandaag gekenmerkt door het gemeenschapscentrum De Beuk en de huidige bibliotheek. De onmiddellijke nabijheid van scholen (M.M.I. basisschool - Handzamestraat, gemeentelijke basisschool De Kreke – Torhoutstraat en OLV van Troost, secundair onderwijs – Hospitaalstraat) is een belangrijk pluspunt.
OLV van Troost grenst aan het projectgebied, de gemeentelijke basisschool De Kreke ligt aan de overzijde van de Torhoutstraat. Vanaf medio 2012 zal de aanpalende voormalige brandweerkazerne omgevormd zijn tot muziekacademie.
Het projectgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grootschalige publieke gebouwen binnen een aantrekkelijk groen en historisch kader. Het aanpalende te realiseren wooninbreidingsproject "brouwerijsite" past binnen het kernversterkend beleid van de gemeente.

Met de bouw van een nieuwe bibliotheek wenst het gemeentebestuur van Kortemark de "cultuursite" nieuw leven in te blazen. De bouw van een nieuwe bibliotheek zal het sluitstuk vormen van de uitbouw van het projectgebied als "cultuurcluster", waarbij synergieën kunnen ontstaan tussen de bibliotheek, het gemeenschapcentrum De Beuk en de muziekacademie aan de overzijde van de Torhoutstraat.

Daarnaast moet de geplande heraanleg van het openbaar domein op de site (geen deel van deze opdracht) bijdragen tot de leesbaarheid en herkenbaarheid van de "cultuursite" binnen het dorpsweefsel.
Met de sloop van de huidige bibliotheek zal de beeldwaarde van het gemeenschapcentrum De Beuk in het straatbeeld versterkt worden. De keuze om de nieuwe bibliotheek achteraan op de site in te planten zal de "achterkant"-situatie ombuigen tot een kwalitatieve publieke ontmoetingsplek. Daarnaast wenst het gemeentebestuur de doorwaadbaarheid van het volledige binnengebied te verhogen voor langzaam verkeer. De bibliotheek en de bijhorende (lees)tuin zullen hierbij een centrale positie innemen in het te realiseren fi ets –en voetgangersnetwerk.

De huidige bibliotheek is niet langer aanpasbaar aan de gangbare en toekomstige comforteisen en ruimtenoden.
Naast een kenniscentrum dient de nieuwe bibliotheek een plek te zijn voor ontmoeting en ontspanning. Deze ontmoetingsruimte kan perfect de sociale functie vervullen die we wel wat missen in de gemeente.
Tot slot: naast een sprekende architectuur dient de nieuwe bibliotheek een voorbeeldrol te vervullen inzake duurzaamheid (energie, binnenklimaat, water, fl exibiliteit, ...).

Honorarium: globaal ereloon tussen 8% en 10% (incl stabiliteit en technieken)

Kortemark OO2206

Volledige studieopdracht voor de bouw van een bibliotheek te Kortemark.

Status project
Locatie bouwplaats

Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark

Bouwheer

Gemeentebestuur Kortemark

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

1.240.000€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.500€ excl. btw per laureaat