Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2207 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Gedempte Zuiderdokken vormen een unieke open ruimte in het stedelijk weefsel.  Bij de zuidelijke stadsuitbreiding aan het einde van de 19de eeuw werden op deze plek drie havendokken gerealiseerd ter uitbreiding van de toenmalige havenactiviteiten op de Scheldekaaien.  Een kleine eeuw later, rond 1969, werden de drie dokken gedempt vermits de havenactiviteiten zich noordwaarts verplaatsten.  Sindsdien wordt de vrijgekomen ruimte hoofdzakelijk gebruikt als gratis parkeervoorziening.  Jaarlijks maakt deze gedurende een vijftal weken plaats voor de Sinksenfoor.  Op de koppen werden sport- en spelvoorzieningen ingericht.

Vandaag heeft het plein een zwakke ruimtelijke uitstraling en wordt de open ruimte niet als eenheid ervaren.  Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw transformeerde het Zuid door allerhande private en publieke initiatieven nochtans stelselmatig in een aantrekkelijke wijk met een aantal belangrijke culturele attractiepolen.  De heraanleg van de centrale pleinruimte zou hiervan het sluitstuk zijn.

Om de verschillende toekomstvisies voor deze ruimte af te wegen, werden een aantal studies opgemaakt om de haalbaarheid van het heropenen van de dokken te onderzoeken.  Op basis van deze studies besliste het college dat een eventuele heropening van de dokken op dit moment niet aan de orde is, maar nooit gehypothekeerd mag worden.  De gewenste invulling van de pleinruimte zal daarentegen verder geconcretiseerd worden op basis van o.a. een parkeeronderzoek en een sociaal belevingsonderzoek bij de omwonenden.

De herinrichting van de publieke ruimte van gevelwand tot gevelwand is voorwerp van voorliggende studieopdracht.  Voor deze opdracht is een multidisciplinair ontwerpteam vereist, met capaciteiten op vlak van stedenbouw, landschapsarchitectuur, publieke ruimte en architectuur.  Ook expertise met betrekking tot uitvoeringstechnieken maakt integraal deel uit van de opdracht.

Honorarium: 6% van het geraamde investeringsbudget 

Antwerpen OO2207

Volledige studieopdracht voor heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen.

Status project
Locatie bouwplaats

Zuiderdokken, 2000 Antwerpen

Bouwheer

AG Stadsplanning Antwerpen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

16.174.125€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000€ excl. btw per laureaat