Beeld masterplan © B-architecten nv, Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv Beeld masterplan © B-architecten nv, Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv

Laureaat: B-architecten nv, Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur bv

Turnhout OO2011

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Stedelijke Innovatiepool Stationsomgeving.

Status project