Beeld masterplan © Planners bvba Beeld masterplan © Planners bvba

Laureaat: MORGEN architectuur

Heist-op-den-Berg OO2010

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum en een ontwerpvisie met haalbaarheidsstudie voor het cultuurplein van de gemeente Heist-op-den-Berg.

Status project