Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1926 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Binnen de scholengemeenschap van Riemst plant men al enkele jaren de nieuwbouw van een lagere school voor ongeveer 120 leerlingen voor de deelgemeente Herderen. De nieuwe locatie wordt voorzien in het centrum van Herderen achter de kerk, waar eveneens een sporthal, de kinderopvang, het parochiaal centrum, de speelpleinwerking, een speeltuin en sport- en speelvelden gelegen zijn. De westelijk toegang verloopt zeer hellend naar boven richting kerk, vervolgens even vlak om dan weer zacht omlaag te hellen richting sporthal. Het gebied ten noorden (de achtertuinen van de woningen aan de noordzijde) helt eveneens sterk omlaag.  De aanwezigheid van al deze functies gekoppeld aan het reliëf, vraagt om een specifieke benadering van de inplanting en organisatie van de school .
Bijkomende aspecten waarmee rekening dient gehouden zijn de toegangen naar de kerk en begraafplaats, de parkeerbehoefte voor alle functies en de daaraan gekoppelde verkeerscirculatie.

Het betreft hier dus een voor Herderen zeer belangrijke locatie, waar nagenoeg alle openbare diensten op dorpsniveau samenkomen. Het is dan ook van belang dat de toegankelijkheid van de diensten en hun onderlinge relatie, gerespecteerd blijven. Het tussenliggende openbaar gebied wordt zo optimaal mogelijk benut en moet  bereikbaar blijven voor de omwonenden. 

Een kindvriendelijke veilige schoolomgeving met faciliteiten aangepast aan de huidige behoeften en eisen aangaande een kindgerichte (specifieke zorg) aanpak. Kortom een brede school. Een gebouw dat mogelijkheden biedt om gedifferentieerd, klasdoorbrekend en functioneel te kunnen werken. Een gebouw dat kansen biedt tot ontmoeten en samenleven,  m.a.w. dienstbare architectuur.
Enerzijds aanhoudend bruikbaar en mee evaluerend met de veranderende behoeften, anderzijds ten dienste van een ruimer doel en publiek. De nieuwe school op zich moet als een voorbeeld van goede praktijk gelden en zal zich integreren in de globale zone voor recreatie, rekening houdend met de werking van de andere functies, waar mogelijk een toegevoegde waarde voor de andere functies. De hoofddoelstelling is echter een kindvriendelijke totaalomgeving waarin de school op een logische manier geïntegreerd wordt, als onderdeel van het totaalgebied.

De visie op het studiegebied is dan ook dat er een centrumversterkend effect beoogd wordt met een gecombineerde invulling van verschillende diensten,  ... een voorbeeldlocatie dus.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren 3 gerealiseerde referentieprojecten opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het gerealiseerde project.

Globaal ereloon basisteam 87,88 €/m² excl btw

Riemst OO1926

Geïntegreerde studieopdracht voor de nieuwbouw van een lagere school te Riemst.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
  • C.T. ARCHITECTS bv, ESA
  • De Gouden Liniaal Architecten bvba
Locatie bouwplaats

Sint-Jansstraat Herderen, 3770 Riemst

Timing project
  • Selectievergadering: 28 apr 2010
  • Eerste briefing: 14 dec 2010
  • Tweede briefing: 12 jan 2011
  • Indienen: 17 mrt 2011
  • Jury: 24 mrt 2011
Bouwheer

School Invest

Contactpersoon Bouwheer

Gerard Cleuren

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Els Nulens

Budget

1.692.603 € - bruto oppervlakte 1529 m² (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.000 € excl btw per laureaat